Sønderjysk erhvervsliv støtter forskning

Selv om Jyllands sydligste amt slås med et lavere uddannelsesniveau end især de store universitetsbyer, hævder sønderjyske

virksomheder sig pænt, når det gælder brug af penge til forskning og udvikling.Det fremgår af en analyse

bestilt af Sønderjyllands Amt, som viser, at sønderjyske forskningsmiljøer især knytter sig til erhvervslivets produktudvikling.

17 sønderjyske virksomheder investerer årligt hver over fire mio. kroner i forskning og udvikling, og yderligere 58 virksomheder investerer

under denne grænse.Tallene fremgår af nye tal fra Analyseinstitut for Forskning ved Aarhus Universitet, som lektor

Morten Willatzen, Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet Sønderborg, har bearbejdet, så de giver et indtryk

af den virksomhedsbårne innovation i amtet.- Noget tyder på, at vi er fuldt på højde med naboamterne

på området, og hvis vi sammenligner os med Ribe Amt, hvor andelen af personer med længere, videregående uddannelser

er den samme, så forsker og udvikler erhvervslivet i Sønderjylland mere, siger Morten Willatzen.Sønderjysk

erhvervsliv brugte i 2001 sammenlagt 586 mio. kroner på forskning og udvikling, hvilket var mere end virksomhederne på

Fyn, der har næsten dobbelt så mange indbyggere. Fyns andel af erhvervslivets samlede forskning er på 2,2 pct.,

mens Sønderjyllands er på 2,36 pct.Virksomhederne i de fire syddanske amter brugte i 2001 10,5 pct. af det samlede

danske erhvervslivs investeringer i forskning og udvikling, hvilket ud fra en andel af den samlede befolkning på 25 pct. er

lavt. Syddanmark modtager kun syv pct. af de offentlige forskningsmidler.Uddannelseskommissionen i Sønderjyllands Amt

nedsatte i sommeren 2003 Forum for Forskning & Udvikling, der som et af sine indsatsområder har at stimulere til øget

offentlig og privat forskning. Et af midlerne er at bringe erhvervsliv og videregående uddannelser sammen for at bidrage til at

fremtidssikre landsdelen.

Bagud med uddannelse

Hvad angår uddannelsesniveau er der masser at arbejde med. Af de 858 personer

i sønderjyske virksomheder, som angives at arbejde med forskning og udvikling, har kun 147 en længere, videregående

uddannelse. Det er forholdsvis kun halvt så mange som på Fyn.Den sønderjyske undersøgelse giver ikke

svar på, hvordan den offentlige forskning er fordelt på Syddansk Universitets afdelinger i Odense, Sønderborg,

Kolding og Esbjerg. Her vejer Odense formentlig meget tungt.Lektor Morten Willatzen vurderer, at Danfoss-koncernen tilsvarende

har stor tyngde i erhvervslivets forskning i Sønderjylland, og at hjemøen Als med en række andre teknologivirksomheder

formentlig er på højde med de regioner, hvor innovation er højest.