Sønderborg vender blikket mod verden

Læs mere
Fold sammen
Selv om Hans Martens er opvokset i Nordborg og gik i klasse med manden bag succesvirksomheden Linak, Bent Jensen, er det næppe på grund af lokalkendskabet, at han blev valgt til stillingen som direktør for Center for Erhvervsudvikling, CfE, i Sønderborg.

Det var snarere den internationale baggrund med chefposter i danske og internationale virksomheder i hele verden i de seneste 20 år, der overbeviste.

Den kommende storkommune med Sønderborg som hovedby skal nemlig markere sig uden for landets grænser for at sikre ny vækst. Og den skal ikke sikre sig arbejdspladser på bekostning af naboregioner.

- Vi skal arbejde sammen i stedet for at modarbejde hinanden. Hvis vi ikke får noget til Sønderborg-området, er det bedre, at det ligger i Esbjerg, Kolding eller Aabenraa, end at det ender i Amsterdam eller New Delhi. Derfor skal vi få omverdenen til at få øje på Danmark og regionerne her, siger Hans Martens.

Internationale netværk

CfE har lagt en strategiplan for, hvordan området tiltrækker arbejdskraft, nye firmaer og nye investeringer, og et af midlerne er internationale netværk.

Senest er der indgået samarbejde med virksomhedsklynger i Oslo og svenske Karlstad, og blikket er i forvejen rettet mod den nærmeste nabo, Slesvig-Holsten, og landene omkring Østersøen.

- For et område som vores tæller relationer meget. CfE''s opgave er at have det bredest mulige udbud, så vi kan indgå i relationer med andre regioner, og her må vi tænke internationalt, for i Danmark vil vi altid være et udsted, siger Hans Martens.

Sønderborg-områdets største lokomotiv, Danfoss, har fået udført en Monitor-undersøgelse, der viser, at området halter bagud med job inden for service, turisme og transport i forhold til andre regioner.

Hvis de tre sektorer nåede op på landsgennemsnittet i job og vækst i job, ville det svare til 10.000 ekstra arbejdspladser.

Kricket og uddannelserCfE har udpeget tre områder, der skal bidrage særligt til områdets vækst i fremtiden.

Det er mekatronik-klyngen med i alt 60 virksomheder, service og turisme samt, hvad der betegnes som new emerging technologies, nye vækstområder inden for biotek, energi og så videre.

- Samarbejdet mellem Syddansk Universitet og erhvervslivet er vigtigt for udviklingen, for der er ikke nogen, der vil lægge sig her, fordi det er et godt sted. Men viden kan ligge mange steder, siger Hans Martens.

Hans visioner om, hvordan Sønderborg-området kan fremtræde mere internationalt og tiltrække højtuddannede i fremtiden, rækker vidt.

De bevæger sig lige fra at etablere et krickethold, der tiltaler udøvere fra flere kontinenter, at etablere internationale uddannelser - ikke kun danske uddannelser på engelsk - til at få fortalt succeshistorier om udenlandske studerende.

Som den om canadieren fra Vancouver, der af alle steder valgte Sønderborg som stedet, han ville videreuddanne sig inden for mekatronik.