Socialdemokrater klar med ny beskæftigelsesplan

Socialdemokraternes formand tager nu forskud på valgkampen og lover 50.000 nye job i den kommende valgperiode.

I går løftede partiformand Mogens Lykketoft første del af sløret for den plan, der skal stoppe jobudflytning og skabe i alt 100.000 danske arbejdspladser på ti år, heraf halvdelen inden for den næste valgperiode. Hvis Socialdemokraterne vel at mærke vinder valget. Først når valget udskrives, vil Mogens Lykketoft offentliggøre

jobplanen i sin helhed, men allerede nu står det klart, at øget forskning og uddannelse, samt betydelige offentlige investeringer skal være hoveddrivkraften, når de nye arbejdspladser skal skabes. Regningen skal betales af erhvervslivet og af velhavende danskere, fremgår det af planen. Således er det socialdemokraternes ide, at selskabsskatten igen skal op på 30 pct. og en række skattehuller for erhvervslivet skal lukkes. Velhavende danskere skal desuden ikke skattefrit kunne spare mere end 100.000 kr. op om året i til deres pension.

- Hvad er vigtigst for den del af dansk erhvervsliv, der skal skabe nye produkter og nye jobs. Er det lavere selskabsskat? Eller er det, at vi satser meget mere på uddannelse, forskning og udvikling af nye produkter? Sådan spørger partiformand Mogens Lykketoft, som på den måde begrunder, at selskabsskatten ifølge hans plan fastholdes på 30 pct.

- Det er fuldstændig meningsløst at bruge en mia. kr. på at lette selskabsskatten for Danske Bank, de andre banker, forsikringsselskaberne og olieselskaberne i Nordsøen. Hvis dansk erhvervsliv lige, som sidste gang Socialdemokraterne var i regering, skal skabe titusindvis nye arbejdspladser, så er det i et partnerskab med Staten, siger Mogens Lykketoft. De fleste danske virksomhedsejere, han har talt med, mener at lavere skat på medarbejderes løn er vigtigere for beskæftigelsen end en lav selskabsskat, siger han.

Koster arbejdspladser

Planen vækker vrede hos de borgerlige, som forudser, at planen vil koste Danmark arbejdspladser.

- Hvis socialdemokraterne får magt, som de har agt, er der god grund til at tale om udrykning ved massefyringer, som Lykketoft gør det. Tag bare partiets forslag om en lønsumsafgift. Den vil ramme mennesker, der er ansat i industrien hårdt, for slet ikke at tale om alle de andre S-forslag, der vil koste arbejdspladser, siger Venstres finanspolitiske ordfører Rikke Hvilshøj i en kommentar til planen.

Heller ikke de konservative har meget til overs for planen:

- Hvem kan være uenig i, at vi skal skabe flere arbejdspladser. Men opskriften er ikke, at brandskatte erhvervslivet. Man skal være af særlig socialdemokratisk støbning, hvis man tror, at nye skatter på virksomhederne forbedrer konkurrenceevnen og får erhvervslivet til at efterspørge mere arbejdskraft, siger Pia Christmas-Møller politisk ordfører for de konservative.

Fakta: Lykketoft-planen

Den såkaldte Lykketoft-plan skal skaffe 50.000 nye job i næste valgperiode og 100.000 nye job i løbet af de næste ti år.

Planen er en sammentænkningaf en række tidligere udspil fra Socialdemokraterne.

Socialdemokraterne lægger op til at:

- Genindføre hjemmeserviceordningen

- Øge forskningsbevillingerne til tre pct. af BNP.

- Fremrykke offentlige bygge-investeringer for 5 mia. kr.

- Bygge 6.500 billige lejeboliger i hovedstadsområdet.

- En arbejdsmarkedsreform skal flytte ledige fra aktivering til uddannelse eller job.

- Vækst i det offentlige forbrug til uddannelse og forskning friholdes fra kravene i den økonomiske 2010-plan.

Ideerne skal bl.a. finansieres ved at lukke skattehuller for erhvervslivet, fastholde selskabsskatten på 30 pct., begrænse rige danskeres fradragsret for indbetalinger til pensionsopsparing.