Snart ikke flere ledige tilbage

Arbejdskraftreserven svinder gevaldigt ind. Reelt er der nu kun 60.000 ledige tilbage at tage af.

Resten af de 109.400 registrerede ledige har været ledige i mindre end tre måneder, og de tæller derfor ikke med i arbejdskraftreserven - det oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen til Jyllands-Posten.

Det kan være ledige, der er flyttet med deres ægtefælle til den anden ende af landet og derfor går kortvarigt ledige. De betragtes som medarbejdere, der er på vej fra en arbejdsgiver til en anden og derfor allerede er i spil på arbejdsmarkedet. Derfor tæller de ikke med som arbejdskraft, som virksomhederne kan udvide produktionen med.

De nye tal for arbejdskraftreserven rejser helt nye spørgsmål i beskæftigelsespolitikken, mener hovedorganisationen FTF. Hidtil har politikerne haft stort fokus på stramme rådighedsregler for at presse ledige i job:

»Selvfølgelig skal der sættes ind for at få de sidste 60.000 ledige med, men så er potentialet heller ikke større. Vi bliver nødt til at se på, hvad vi ellers kan gøre. Arbejdsgiverne skal blive bedre til at undgå sygemeldinger hos medarbejderne og til at fastholde ældre, for selve efterlønsreformen virker først fra 2017. Og så er det stadigt mere presserende at rekruttere folk udefra,« siger konsulent i FTF Jens Frank.

Arbejdsmarkedsordfører Lars Barfoed (K) betegner 60.000 ledige som »en meget lille reserve«:

Ifølge Dansk Industri går danske virksomheder glip af ordrer for 27 mia. kr., fordi de ikke kan skaffe arbejdskraft nok.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen foreslår den såkaldte jobkortordning med arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere inden for specifikke fagområder kraftigt udvidet.

Samtidig ønsker han en lempeligere greencard-ordning end den, som regeringen og DF arbejder med, men beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil først have de sidste 60.000 i arbejdskraftreserven i arbejde.

Kilde: Jyllands-Posten