SMV'ere snydes for sygedagpenge

Små virksomheder, der primært leverer ydelser til det offentlige, kan ikke tegne en forsikring, så de kan få

refunderet sygepenge de første 14 dage af de ansattes sygdomsperiode. Det er konkurrenceforvridende, mener Dansk Handel og

Service.Så snart mere end 50 procent af de små virksomheders indtjening stammer fra det offentlige, så betragtes

de i dagpengeloven som offentlige virksomheder og kan derfor ikke tegne sygeforsikringen.- Små virksomheder stilles derfor

ringere i konkurrencen med andre små virksomheder, der ikke leverer til det offentlige. Arbejdsdirektoratet er langt ude, når

de sidestiller private virksomheder med de offentlige.- Det er en barriere for hele pleje og sundhedsområdet - og virker

stik modsat regeringens egne intentioner om, at private i frit-valg-ordninger skal levere til det offentlige, siger arbejdskraftchef

Ole Steen Olsen fra DHS.Grunden til, at små virksomheder kan tegne forsikringen er, at de rammes hårdere end store

virksomheder, når medarbejderne bliver syge. Er lønsummen mindre end 5.447.750 kr., kan de tegne forsikringen.

Sammenligning

BS

Pleje i Odense med 45 ansatte er en af de virksomheder, der har fået afslag på at kunne tegne forsikringen og virksomhedsejer

Birthe Skovgård vurderer, at virksomheden på den konto mister 2-300.000 kr. om året.Kontorchef Jørgen

Kappel fra Arbejdsdirektoratet fortæller, at afslaget er givet, fordi 27, stk. 2 i dagpengeloven siger, at fordi virksomheden sælger

over halvdelen af sine ydelser til det offentlige, så kan de ikke tegne forsikringen, fordi de så betragtes som en offentlig

institution. Paragrafen er fra 1994.- Det kommer jo an på, hvem man sammenligner sig med om det er konkurrenceforvridende.

Sammenligner man sig med en offentlig virksomhed, der ikke kan tegne forsikringen er det jo rimeligt nok, for ellers ville den private

virksomhed få en konkurrencefordel. Men man kan da godt diskutere om grænsen på 50 procent er rimelig eller ej,

siger han.Reglerne gælder også for tømreren, der vedligeholder skoler eller gartneren, der passer kommunens

udendørsarealer. Men det er især på pleje og skoleområdet, at der er givet afslag på at tegne forsikringen.

Kun

halv sandhed
Birthe Skovgård er forarget. Dels har sagsbehandlingstiden været uendelig lang før afslaget kom fra

Arbejdsdirektoratet og så kender hun gennem sit netværk tilsvarende virksomheder fra bl.a. Ålborg og Nordsjælland,

der får tilbagebetalt sygedagpengene. Måske fordi de har søgt tidligere end BS Pleje gjorde.- Vi opererer

indenfor frit-valgs-området og kan ikke forstå, hvordan entreprenører og tømrermestre godt kan tegne forsikringen

for de ansatte, når vi ikke kan. Vi sælger vores varer til det offentlige, men vi er stadig 100 procent en privat virksomhed,

der f.eks. har momsforpligtelsen. Vi har jo de samme udgifter om vi sælger til det offentlige eller til private. Og når

vi sælger til kommunen kan vi ikke bare sætte timeprisen op, fordi vi har syge medarbejdere. Vi har ingen nøgler

at skrue på, argumenterer Birthe Skovgård.BS Pleje mener, at det er urimeligt, at virksomheden kun på det

ene punkt er sidestillet med de offentlige virksomheder.- Så det er kun den halve sandhed, når Arbejdsdirektoratet

sætter lighedstegn mellem os og offentlige virksomheder, konkluderer hun.