SMV'er skal sikres adgang til partnerskaber

Konsortier af små og mellemstore virksomheder bliver recepten, hvis de mindre virksomheder vil indgå partnerskaber med

den offentlige sektor. Regeringen lægger i sin netop fremlagte handlingsplan for Offentligt-Private Partnerskaber, OPP, op til,

at det offentlige i langt højere grad end tidligere skal indgå bindende partnerskaber med private virksomheder. Filosofien

er, at tætte partnerskaber, hvor det offentlige og private virksomheder deler et økonomisk engagement i forskellige typer projekter,

kan spare penge for det offentlige. Samtidig skal OPP styrke private virksomheders muligheder for at løse opgaver, som det

offentlige i dag varetager.Men flere pilotprojekter, som Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen i går fremlagde,

tyder på, at det offentlige først og fremmest går efter samarbejdspartnere med stor volumen.Og det kan hurtigt

blive et problem spår adm. direktør Lars Jørgen Nielsen fra Håndværksrådet:- Det kan ikke

nytte noget, at man etablerer tre-fire monopolvirksomheder, der kan indgå partnerskaber med det offentlige. Man er nødt

til at sikre sig, at også små og mellemstore virksomheder kommer med i den kompetenceudvikling, som er et af hovedsigterne

med handlingsplanen. Hvis det mislykkes, så mister man vækstlaget, siger Lars Jørgen Nielsen.En oplagt mulighed

for at komme i betragtning til de opgaver, Regeringen ønsker at lægge ud i OPP, er at slutte sig sammen i konsortier

af SMV-er, mener direktør Ole Krog fra Dansk Industri, DI.- Der kan være opgaver, som er for store tilat mindre

virksomheder kan løse dem alene. Der er det jo oplagt at flere små virksomheder slutter sig sammen om opgaven. Derfor

kan det samtidig være praktisk, at det offentlige, når de lægger en opgave ud, så sørger for at den

kan løses af flere mindre virksomheder i fællesskab, siger Ole Krog.

Byggeriet jubler

I byggerierhvervet har

konsortier længe været en almindelig måde at løse større anlægsopgaver på, og alt i alt

er byggeerhvervet derfor meget tilfredse med OPP-handlingsplanen.- Det er en positiv markering og et initiativ, som vi længe

har ønsket. Vi håber, at der nu er lagt op til at få sat mere gang i processen, siger Lars Høier, erhvervspolitisk

konsulent i Dansk Byggeri.Med OPP-handlingsplanen følger en klar forpligtelse til at tilrettelægge samarbejderne,

således at ikke kun de helt store virksomheder bliver partnere. Det påpeger Håndværksrådet, som i forbindelse

med handlingsplanen savner en klar udmelding fra Regeringen.- Når man skal tilrettelægge OPP-projekter og vejledninger

til kommunerne osv., så kunne man f.eks. indkorporere et krav om, at en del af opgaverne skal udføres af mindre virksomheder,

så man ikke havner med en lille håndfuld virksomheder, der sætter sig på markedet, siger adm. direktør Lars

Jørgen Nielsen. Det burde have været en målsætning i sig selv, mener Lars Jørgen Nielsen, som derfor

ærgrer sig over, at der ikke er lagt mere vægt på små og mellemstore virksomheder i OPP-handlingsplanen.