Smv’er har udsigt til statsstøttet eksport

EU-lovgivning spænder ben for eksport mellem EU-landene. Europa-Kommissionen ventes dog at lempe reglerne

Læs mere
Fold sammen
Stroppen på den store pose penge, som skal give rygvind til eksporterende virksomheder herhjemme, er bundet sammen af EU’s regler for eksport mellem medlemslandene. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) vil derfor søge forståelse hos Europa-Kommissionen for at få lempet lovgivningen – og hendes chancer er gode.

Som en del af bankpakke II er 20 mia. kr. blevet sat til side til at støtte dansk eksport. Penge formidles af Eksport Kredit Fonden (EKF), som både låner penge ud til virksomhederne og stiller garanti, på vegne af staten.

I dag er det kun små og mellemstore virksomheder, der på få områder kan søge statsstøtte til eksportprojekter inden for EU’s grænser. Det gælder eksempelvis støtte i forbindelse med udstillinger og messer. Derudover hæmmer internationale regler EKF, når fonden skal låne ud af de 20 mia. kr. Reglerne forskriver nemlig, at EKF kun kan yde lån og stille garantier til eksportprojekter, der har en varighed på mere end to år.

Derudover kan EKF kun beskæftige sig med projekter i lande, som der er risiko ved at eksportere til – hvilket vil sige, at nærområder såsom EU-landene udelades. Disse barrierer vil økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen nu forsøge at få Europa-Kommissionen til at bryde ned.

- Som et led i kreditpakken vil EKF også gerne tilbyde garantier og lån for eksportprojekter med kortere kredittider end to år. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil derfor søge om dispensation hos Kommissionen, siger Lene Espersen til Erhvervsbladet.dk.

Lyspunkter

Hos Håndværksrådet, som har kritiseret låneudspillet i bankpakke II for at overse de små og mellemstore virksomheders vilkår, ser kontorchef Peter L. Vesterdorf lyst på udsigterne til at få blødt op for reglerne.

Han forklarer, at Europa-Kommissionen allerede på papiret giver grønt lys for, at der kan gives statsstøtte til kortvarige eksportprojekter EU-landene imellem. Nærmere bestemt fremgår det af en beskrivelse af midlertidige regler for statsstøtte, som Kommissionen offentliggjorde 17. december 2008.

- Det fremgår udtrykkeligt, at Kommissionen nu åbner mulighed for, at man også kan give eksportkreditgarantier til lån på under to år. Helt ekstraordinært er Kommissionen rede til at se på og godkende også ordninger vedrørende garantier eller eksportkreditforsikring som løber over mindre end to år, siger Peter L. Vesterdorf.

Dermed anser han vejen banet for, at der kan gives statstøtte –og dermed ydes lån– til eksportforretninger inden for EU’s grænser.

Hos EKF selv er man ved at sætte sig ind i, præcis hvilke beføjelser man har til at kunne hjælpe virksomhederne.

- Der er en række detaljer, der skal på plads og forhold, der skal afklares, herunder EKF’s muligheder for at agere på markedet for korte eksportkreditter inden for EU. Det arbejder vi i øjeblikket på højtryk for at løse, lyder det på Eksport Kredit Fondens hjemmeside.