Små virksomheder tager mere socialt ansvar

Læs mere
Fold sammen
Små og mellemstore virksomheder er bedre til at tage socialt ansvar end store virksomheder.Det viser en ny undersøgelse

fra Socialforskningsinstituttet.Det er ofte de store virksomheder, der vinder priser og opmærksomhed på at engagere

sig socialt. Men den nye undersøgelse, "Virksomheders sociale engagement", dokumenterer, at det faktisk er de mindre

virksomheder, der er bedst til at ansætte folk med løntilskud, og de små beskæftiger også flest personer

med handicap.I 2002 havde 1,78 procent af medarbejderne i en virksomhed med under ti ansatte et handicap, mens det for virksomheder

med over 200 ansatte lå på 0,49 procent. Det gælder også på løntilskudsområdet, hvor 2,95

procent af medarbejderne i 2002, i en virksomhed med under 10 ansatte, var ansat med løntilskud. Det var 1,37 procent for virksomheder

med over 200 ansatte.Det er det lokale netværk, der er årsag til det større engagement i små og mellemstore

virksomheder.- Det har de ikke fordi, at det skal man have nu. Det har de fordi, de er en del af lokalsamfundet. De kender naboens

knægt, der er kommet galt af sted, og virksomheden har nogle tættere sociale relationer, der gør, at man kender

hinanden, forklarer Ane Buck, vicedirektør i Håndværksrådet.Det nikker Torben Bager, professor i organisation

og ledelse på Center for Småvirksomhedsforskning på Syddansk Universitet, genkendende til.- I de mindre lokalsamfund,

hvor man kender hinanden, er muligheden for at tage folk ind bedre. I de store byer er der tendens til, at folk glemmer hinanden,

siger han.Det er ikke nødvendigvis en del af medarbejderpolitikken at være socialt ansvarlig i de mindre virksomheder,

som det kan være i større virksomheder. Men i den praktiske verden ligger de fuldt på højde med de større

virksomheder, mener Håndværksrådet.- De fastholder medarbejdere også i større udstrækning,

fordi der er andre forhold, som spiller ind end lige, om det er den økonomisk mest fornuftige beslutning at beholde den medarbejder.

At det så kan vise sig, at det er det, fordi det kan give et bedre arbejdsmiljø og større medarbejdertilfredshed,

er en anden sag, siger Ane Buch.

Positivt for alle parter

Hos A. Schiller Maskinfabrik i Nykøbing Falster er en gruppe udviklingshæmmede

blevet en integreret del af fabrikken.- Vi kan ikke måle succesen i tal. Vi kan ikke sige, vi har fået flere kunder.

Men der er ingen tvivl om, at vores kunder er imponeret over det stykke arbejde, vi lægger i det sociale. Vi får en større

forståelse for, at selvom man er psykisk handicappet, kan man godt bestille noget, siger Susanne Kurdahl, der er økonomiansvarlig

hos A. Schillers Maskinfabrik A/S.For de udviklingshæmmede er det også positivt. Institutionsleder Jørgen Frank

Hansen, der til dagligt leder Den Sociale Virksomhed på Falster - en institution der blandt andet tilbyder beskæftigelse

til udviklingshæmmede - fortæller, at det at have en normal arbejdsdag har udviklet de udviklingshæmmede både

fagligt og socialt.- Her kan de spejle sig i virkeligheden - normalsamfundet. Når de for eksempel går og snakker

med folk, som har et normalt godt sprog, bliver deres sprog også bedre, forklarer han.