Små virksomheder særligt udsatte for el-stigninger

Læs mere
Fold sammen
Især små virksomheder er udsatte, hvis et nyt el-varmemonopol vælger at hæve elpriserne. Kombinationen Elsam-DONG kan derfor ramme små og mellemstore virksomheder hårdere end større virksomheder.

Store forbrugere af el og varme kan nemlig forhandle gunstige langtidskontrakter på plads, mens de fleste små virksomheder er i samme båd som private forbrugere, hvis et fremtidigt el-monopol vælger at hæve priserne.

- Jeg forstår ikke, at en liberal regering tillader en fusion, der så åbentlyst går ud over konkurrencen. Jeg kan selv med min bedste vilje ikke se, hvad der nu skal presse priserne nedad på det danske marked. Det siger Henrik Lilja, energipolitisk medarbejder i Håndværksrådet som en reaktion på de to selskabers fusionsforhandlinger, der faldt på plads fredag morgen. Trods synergieffekter og stordriftsfordele tror de færreste på, at et dansk el-varmemonopol vil betyde lavere priser for kunderne. Og i praksis vil Elsam og DONG udgøre, et monopol, siger Henrik Lilja:

- Ved andre stor-fusioner har man stillet konkurrencemyndighederne meget store synergieffekter i udsigt, men vi har endnu ikke set, at de er kommet slutbrugerne til gode, siger Henrik Lilja.

Hele produktionsprocessen fra gas til el ligger nu i et selskab, og det er ikke godt for konkurrencen, mener Forbrugerrådets ekspert på el-området, Anders Hjorth Jensen:

- Elsam er ikke interesseret i at finde billig gas, når de har DONG som egen leverandør. Og regningen for det, kan de roligt sende videre til forbrugerne, der ikke har noget valg, sagde han fredag til Ritzau.

Nordisk marked

Den eneste konkurrence, der nu kan komme på markedet, er den, der kommer fra udlandet.

Men ifølge Håndværksrådets Henrik Lilja er det ikke sandsynligt, at der kommer konkurrence udefra. I dag eksporterer Danmark nemlig store mængder el til både Sverige og Norge, og med mindre de to lande pludselig skulle udvide deres produktionskapacitet, kommer der næppe konkurrence udefra mener han.

Prisen på el i Norden afgøres på den fællesnordiske energibørs Nord Pool, og danske elkunder har mulighed for at købe el hos andre nordiske og europæiske energiproducenter, hvis DONG-Elsam skulle hæve priserne.

Da fusionen ikke går ind og ændre grundlæggende på koncentrationen på de to markeder for henholdsvis el- og gasproduktion, er det svært at se, at fusionen skulle give anledning til udnyttelse af monopolmagt, siger energichef Helle Juhler-Kristoffersen:

- Det afgørende er, om det danske transmissionsnet ud og ind af Danmark og Norden er tilstrækkeligt. Hvis man vil sikre sig mod utilstrækkelig konkurrence, skal man sørge for, at der er de rette rammevilkår for levering af el, siger hun.

Fakta: Elsam og DONG

Elsam beskæftiger sig især med produktion og handel med el og varme samt distribution af energi til slutbrugere.

DONG beskæftiger sig især med efterforskning og produktion af olie og naturgas samt handel med naturgas og el.