Små servicevirksomheder mangler 3.000 mand

Knaphed. Andelen af små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft skyder i vejret. Inden for handel, transport og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte, viser nye undersøgelse.

Det danske arbejdsmarked strammer til, og det begynder nu for alvor at gå ud over landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder.

Andelen af mindre virksomheder, der mangler arbejdskraft, skyder i vejret.

Inden for transport, handel og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte.

For et år siden manglede 50 procent af den type virksomheder medarbejdere. I dag er det tal vokset til 85 procent.

På samme tid er andelen af store virksomheder, der mangler arbejdskraft, nogenlunde uændret.

Det viser, den nyeste arbejdskraftundersøgelse fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisation HTS-A.

Små er hårdt ramtLige over 1.100 virksomheder, der har fra én og til over 100 ansatte, har medvirket i undersøgelsen.

- Resultaterne af vores undersøgelse viser helt klart, at stigning i andelen af virksomheder, som har knaphed på arbejdskraft, er klart størst hos de små og mellemstore virksomheder, siger afdelingschef i HTS-A Lars Storr-Hansen, der forudser, at problemer for smv'erne vil fortsætte de kommende år.

Bedre til at rekruttere- Det gør, at virksomhederne skal begynde at rekruttere deres medarbejdere på en anden måde. Eksempelvis er der i forbindelse med velfærdsforliget er der blevet åbnet for såkaldte partnerskabsaftaler, hvor flygtninge og indvandrere med tilskud kan komme direkte ud i virksomhederne til oplæring. Den mulighed skal erhvervslivet blive bedre til at benytte, siger Lars Storr-Hansen.

Han understreger, at arbejdsformidlingen og kommunerne også skal være mere offensive og gå ud til virksomhederne og sælge ideen med de nye partnerskaber.

Mister ordrer til en mia. kr.I undersøgelsen fra HTS-A kan man se, at det er servicevirksomhederne, der har sværest ved at få nye medarbejdere.

Samlet set mangler de mindre virksomheder op mod 3.000 medarbejdere, og de går glip af ordrer for omkring én mia. kr., fordi de ikke har personale nok.

Afdelingschef i Danske Bank Steen Bocian er helt enig med Lars Storr-Hansen i, at smv'erne fremover må kæmpe en hård kamp for at få arbejdskraft nok.

- De store virksomheder har nogle tilbud til medarbejderne, som de små virksomheder kan have svært ved at konkurrere med. Det kan eksempelvis være karrieremuligheder inden for koncernen, muligheder for internationale forbindelsereller lignende. Det kan måske være sværere for de små virksomheder, og det må de forholde sig til, siger Steen Bocian.