Små firmaer kender<br> ikke støttemuligheder

Hvis en mindre produktionsvirksomhed går på jagt efter støtte til innovation i virksomheden, havner den hurtigt

i en uoverskuelig jungle af mere eller mindre relevante støtteordninger. Og mange virksomheder kender simpelthen ikke til mulighederne.Det

viser en medlemsundersøgelse, som DS Håndværk og Industri netop har foretaget blandt sine medlemmer, som for en

stor dels vedkommende er produktionsvirksomheder inden for metal- og maskinindustrien.På spørgsmålet om,

hvordan virksomhedernes kendskab til forskellige rådgivningsordninger inden for erhvervs- og teknologisk rådgivning er, svarer

hele 80 pct., at de kun et svagt eller slet intet kendskab til hvilke tilbud, der findes.DS Håndværk og Industri

efterlyser derfor en central vejledning for de virksomheder, som har brug for at komme i kontakt med den rigtige videnkilde i ind

eller udland, som kan hjælpe dem med at tilføre ny viden til deres virksomhed. Et centralt telefonnummer, hvor virksomheden

kunne blive guided videre at en person, som har overblikket, ville være en stor hjælp, mener DS Håndværk og

Industri.

Teknologi er glemt

I princippet skulle de nye erhvervsservicecentre, som blev etableret 1. januar som afløsere

for de teknologiske informationscentre (TIC) og iværksætterkontaktpunkterne, kunne varetage den opgave. Men i praksis fungerer

det ikke.- Der er simpelthen tale om rådgivning på to forskellige niveauer. Erhvervsservicecentrene er lokale og

tilbyder indledende problemafklaring, men der sidder ingen med konkret viden om hvilket teknologiske tilbud, den konkrete virksomhed

kan have gavn af. Vi er bange for, at man helt har glemt den rolle, som TIC spillede tidligere, siger Poul Baungaard, informationschef

i DS Håndværk og Industri.Han har selv forsøgt at skaffe overblik over rådgivningsmulighederne for de

mindre virksomheder og samle dem på brancheorganisationens hjemmeside. Foreløbig er han nået frem til ca. 35 meget

forskellige tilbud, hvoraf 12-13 er direkte rettet mod teknologioverførsel og innovation. De fleste af disse ordninger er enten

nordiske eller EU-finansieret.

Meget at vindeDS Håndværk og Industri efterlyser en særlig fokus på

teknologiløft og videnoverførsel i den brede, ikke højteknologiske del af erhvervslivet.- Det er meget

ambitiøst, at man vil have samfundet op på et højteknologiske niveau, men man ville vinde meget mere ved også

at give de små virksomheder et skub, så der blev ansat flere medarbejdere, eller der blev skabt en eksportsucces på

grund af innovation, siger Poul Baungaard.