Små aktier slår de store

Det mindre aktier er steget betydeligt mere end de store i år, og den tendens kan blive forstærket i den kommende tid.

Andre Neville fra Allianz forudser lyse tider for mindre aktier. Foto: Kasper Palsnov Fold sammen
Læs mere

De mindre aktier – især i USA, men også herhjemme – har klaret sig markant bedre end store aktier i år.

Det særlige KFMX-indeks, der opfanger udviklingen på alle danske aktier uden for C20-indekset, er således steget med 40 procent i år. C20-indekset over de største danske aktier er »kun« steget med 19 procent.

Ses der på det såkaldte vægtede C20 Cap-indeks, hvor Novo Nordisk vejer mindre, er stigningen på 28 procent.

»Men 2013 er så også første år siden 2007, hvor de små aktier er steget mere end de store. Ses der på udviklingen siden 1. juli 2007, da finanskrisen så småt startede, har de små aktier fortsat klaret sig dårligt. De er faldet med 41 procent siden sommeren 2007, mens de store er steget med 22 procent,« siger Christian Reinholdt, der er direktør for Investeringsforeningen Small Cap Danmark.

Andrew Nerville er leder af en større investeringsfond hos finansgiganten Allianz, der udelukkende investerer i small cap-aktier. Den har investeret i lige under 200 »mindre« aktier fra hele verden, hvoraf fire er danske, nemlig Pandora, Jyske Bank, Topdanmark og Simcorp.

»De små aktier er næsten tredoblet i kurs på globalt plan siden 2009, men vi tror, der er meget mere at komme efter. De små aktier vil få særlig meget gavn af det, hvis det begynder at gå bedre med økonomien. De vil opleve en større vækst end de store virksomheder,« siger Andrew Nerville.

Samme vurdering har aktiechef Bjørn Schwarz fra Sydbank, som også tror på bedre tider for mindre danske aktier.

»De mindre aktier er typisk meget afhængige af, hvordan det går i dansk økonomi. De er typisk ikke globale virksomheder, men har blikket rettet mod hjemmemarkedet. Så hvis det begynder at gå bedre herhjemme, vil indtjeningen i de mindre virksomheder stige og trække aktiekurserne op,« siger han.

Andrew Nerville peger også på, at der er en tendens til, at investorerne i usikre tider søger hen mod de store og mere likvide aktier, som let kan sælges over stok og sten, hvis det bliver nødvendigt.

Der foregår med andre ord en »flight to safety« i usikre tider, hvor investorerne vender sig mod de store, likvide aktier, der samtidig har tradition for at klare sig bedre under en nedtur end de små aktier.

Men når økonomien vender, så sker det modsatte.

»Der er også en tendens til, at små selskaber har sværere ved at klare sig igennem en økonomisk krise end de store. De små virksomheder har typisk færre strenge at spille på, hvilket giver større udsving i indtjeningen og dermed også i kursen. Men når stemningen på aktiemarkedet vender, bliver det ofte small cap-aktiernes tur. I hvert fald hvis man tror på en gentagelse af erfaringerne fra tidligere opture på aktiemarkedet,« siger Andrew Nerville.