Slut med skatteregninger fra fortiden

Skat forventer i løbet af få år at have indgået formaliseret samarbejde med 40-50 af landets største virksomheder, så man undgår efterkontroller.

Foto: Torkil Adsersen. Skatteminister Holger K. Nielsen er overbevist om, at nye initiativer vil give større indtægter til Skat. Det er blandt andet meningen, at Skat skal se på prissætningen af såkaldt immaterielle aktiver, der f.eks. kan dække over patenter eller varemærker, når disse handles internt i en virksomhed. Skat anslår, at 60-70 procent af den samlede verdenshandel foregår mellem koncernforbundne selskaber.
Læs mere
Fold sammen

Efter en længere periode med et anstrengt forhold mellem Skatteministeriet og store dele af dansk erhvervsliv satser skatteminis­ter Holger K. Nielsen (SF) nu på, at et nyt projekt kan forbedre samarbejdet med en lang række af Danmarks største virksomheder.

Det nye projekt med navnet TaxGovernance er et formaliseret samarbejde, der skal sikre, at alle skatteforhold bliver afklaret allerede, når transaktionerne sker.

Virksomhederne giver på et tidligt tidspunkt Skat adgang til alle oplysninger. Skat skal til gengæld stille med de nødvendige kompetencer til afklare skatteforholdene med det samme.

»Det handler om at vise, at vi gerne vil hjælpe virksomhederne med klarhed på et tidligere tidspunkt, så de ikke skal bruge ressourcer på Skats bagudrettede kontrol. Vi får et formaliseret samarbejde, og så kommer vi ikke efterfølgende og kontrollerer. Hermed kan virksomhederne undgå en skatteregning, som de ikke regnede med,« siger Holger K. Nielsen.

Skat regner på baggrund af foreløbige tilkendegivelser med et udvidet samarbejde med 20 af de største koncerner i Danmark i 2013. I løbet af et par år forventer Skat, at samarbejdet kommer til at omfatte 40-50 selskaber, og når ordningen er fuldt indfaset, vil de koncerner, der deltager, ifølge Skat repræsentere en samlet omsætning på cirka 600 milliarder kroner pr. år.

Kræver kvalificerede folk

Forholdet mellem Skatteministeriet og store dele af dansk erhvervsliv har ellers i længere tid været anstrengt, og flere erhvervsfolk og organisationer mener, at både Holger K. Nielsen og hans forgænger på posten, Thor Möger Pedersen, i flere tilfælde har markeret sig med skatter med begrænset provenu, men store skadevirkninger.

Samtidig har retorikken fra Skat og skatteministeren været i skudlinjen fra flere sider, herunder fra skattepolitisk chef Jacob Bræstrup fra erhvervsorganisationen DI.

Jacob Bræstrup er dog som udgangspunkt positiv over for TaxGovernance-projektet.

»Det er positivt, at man søger samarbejdet og undlader den negative retorik. Men det er vigtigt, at de medarbejdere, der ser på det, har kompetencen til at nikke ja eller nej, når virksomhederne lægger alt på bordet. I det pilotprojekt, som var forløberen for det samarbejde, som nu søsættes, var der i nogle tilfælde en række vanskeligheder, som vi håber er løst. Virksomhederne skal jo gerne have en endelig afklaring, når de lægger tingene frem,« siger Jacob Bræstrup.

Det udvidede samarbejde med de helt store koncerner sker efter inspiration fra Holland og andre OECD-lande. Arbejdsformen har i Danmark været testet hos seks store koncerner de seneste tre år.