Slåskamp om de arbejdsløse

Arbejdsformidlingen skal laves om, så ansvaret for de ledige fremover bliver lagt i hænderne på kommunerne, lyder

en af anbefalingerne fra Strukturkommissionen. God ide mener kommunerne, mens Dansk Arbejdsgiverforening ønsker, at staten

skal overtage opgaven.Problemet med det nuværende system er, at det er hugget op mellem arbejdsformidlingen, AF, på

den ene side og kommunerne på den anden. Hver især har de en del af opgaven med at få ledige og kontanthjælpsmodtagere tilbage

på arbejdsmarkedet.Det er langt fra en optimal situation, og Strukturkommissionen mener derfor, at man kan få en

langt bedre indsats over for de ledige, hvis der sker en samling af det nuværende system.Den tanke er alle parter enige

i, men spørgsmålet er, hvem der skal sidde for bordenden.Strukturkommissionen ønsker at bolden bliver sendt

over til kommunerne, hvilket Kommunernes Landsforening, KL, bakker op om.- Som det ser ud i dag, har vi delt de ledige op i

et A- og et B-hold, og det kan ingen være tjent med. Derfor er det afgørende for os, at vi får et enstrenget system

og vores holdning er, at det skal lægge i kommunerne. Men det skal være en opbygning, hvor vi har et tæt og forpligtende samarbejde

med arbejdsmarkedets parter. Det skal understreges, siger næstformanden for KL, Anker Boye (S), der påpeger, at større

kommuner er en forudsætning for, at de kan overtage ansvaret for de ledige.Som argument fo, at kommunerne skal stå

for et nyt AF-system, fremhæver KL, at kontanthjælpsmodtagere ofte har andre problemer end blot ledigheden, og hvis kommunerne

får ansvaret for at få dem tilbage i arbejde, vil den enkeltes situation blive håndteret ud fra en samlet vurdering

af, hvilke ressourcer personen har.Det kan for eksempel være en forsikret ledig, der på grund af rygsmerter er røget

over og blevet kontanthjælpsmodtager. Den situation er arbejdsformidlingen ikke i stand til at håndtere, mener KL.Men

i samlet kor afviser Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og LO, at ansvaret for de ledige skal samles i kommunerne.Arbejdsformidlingen

hører på nuværende tidspunkt under amterne, og DA fremhæver, at AF''s fornemmeste opgave er at skaffe den

nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne.Og på den front står vi over for nogle meget

store udfordringer med opkvalificering af arbejdskraften, som arbejdsformidlingerne allerede i dag har svært ved at håndtere,

fordi de er delt op i nogle enheder, der er for små.Det problem vil ikke blive afhjulpet af, at kommunerne bliver større

og amterne slås sammen til nogle regioner, fremhæver direktør i DA Henrik Bach Mortensen.- Det er klart,

at beskæftigelsesindsatsen skal foregå så tæt på virksomhederne og medarbejderne som muligt. Det kan

være i nogle beskæftigelsescentre i kommunerne, men det skal ske under en paraply i statsligt regi, siger Henrik Bach

Mortensen.I regeringspartiet Venstre er man helt enig i, at AF-systemet skal slankes, så ledige og kontanthjælpsmodtagere

kun skal henvende sig et sted. Men arbejdsmarkedsordfører for Venstre Jens Vibjerg vil endnu ikke lægge sig fast på,

om ansvaret for systemet skal placeres hos kommunerne eller staten.