Skyd pensionspengene ind i din virksomhed

Venturefonde slår på jungletrommer for flere penge til familieejede virksomheder.

Foto: Henning Bagger/Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
DVCA – foreningen for kapitalfonde, venturefonde og business angels – foreslår nu, at ejerledere og deres familier får lettere ved at skyde pensionsopsparing ind i virksomhederne.

Det sker efter, at ErhvervsBladet.dk for to uger siden dokumenterede, at en lovændring fra 2005 om at åbne rate- og kapitalpensioner havde givet ekstra 700-750 mio. kr. i kapital mod en ventet indsprøjtning på ti mia. kr.

- Det er noget skuffende, at under ti procent af det forventede potentiale er realiseret. Med et kriseramt marked for risikovillige investeringer frygter jeg, at den næste generation af vækst-iværksættere bliver efterladt på perronen, hvis vi ikke gør noget her og nu. Derfor foreslår vi, at ordningen gøres mere fleksibel, så den får større anvendelse, siger Ole Steen Andersen, formand for DVCA, til ErhvervsBladet.dk.

Et af foreningens forslag er at hæve grænsen per investor og nærmeste familie fra nu 25 procent af aktiekapitalen i en unoteret virksomhed til 66 procent.

- 25 procent-grænsen udelukker ofte pensionspenge som kapitalgrundlag, da ejerfamilien i hvert fald i starten gerne vil have kontrol over virksomheden. En ting er at få eksterne investorer, en anden er, at familien højst må eje en fjerdedel, argumenterer Ole Steen Andersen.

Synspunktet får delvis opbakning fra erhvervsadvokat Jan Schøtt-Petersen, Ret&Råd Helsingør.

- De 25 procent gør det vanskeligt at bruge ordningen, men en grænse på 50 procent virker mere rimelig og afbalanceret på mig. Så opnår ejeren og familie ikke en afgørende indflydelse på generalforsamlingen. Pensionspenge er skattebegunstiget opsparing, og en meget høj grænse vil i realiteten frigive pengene, hvis en ejerfamilie blot kan skalte og valte med virksomheden, påpeger Jan Schøtt-Petersen.

Han har hjulpet flere virksomheder med at skabe bredere kapitalgrundlag ved hjælp af ordningen.

Flere penge i spil

DVCA foreslår også, at flere pensionspenge kommer i spil for de unoterede virksomheder.

Dels ved at grænsen for indskud hæves fra nu 75 procent af opsparing over fire millioner kroner til 100 procent (for opsparinger under fire millioner kroner fastholdes grænserne).

Dels ved at pensionsformuen ikke kun omfatter rate- og kapitalpensioner i banker, men også opsparing i for eksempel pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensioner. Det vil seksdoble den opsparing, som i princippet kan danne grundlag for ekstra penge til landets smv’er.

Danskerne havde nemlig ved nytår sparet godt 300 milliarder kroner op på bankordninger, men næsten 1.900 milliarder kroner inklusive ordninger i pensionsselskaber med videre.

- Vi har ikke regnet på, hvor meget ekstra vores forslag kan give, for det meget, meget svært at vurdere. Det er heller ikke så afgørende, om forslagene skaffer 100 millioner kroner eller en milliard kroner, men at vi gradvis får skabt mere kapital til de familieejede virksomheder, siger Ole Steen Andersen.

Han får tilslutning fra erhvervsadvokat Jan Schøtt-Petersen:

- Det er fair nok med begrænsninger for pensionsopsparinger under fire millioner kroner, men det er god idé at hæve grænsen for ordningerne derover. Ved så store ordninger behøver samfundet ikke at være formynderisk.

DF bakker op

DVCA får opbakning til sit initiativ fra Dansk Folkeparti, der bar loven igennem sammen med regeringen.

- Jeg synes, der er perspektiv i forslagene, og at der skal arbejdes videre med dem. Jeg skal dog ikke kunne sige, om grænserne lige præcist skal være, som DVCA foreslår, men det er fornuftigt at se på, om reglerne kan gøres mere fleksible, samtidig med at formålet med at spare op til pensionen ikke tilsidesættes, siger erhvervsordfører Colette Brix.

Hun understreger desuden, at det fortsat er vigtigt at undersøge, hvordan opsparingsmulighederne for iværksættere kan forbedres.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til DVCA’s forslag inden ErhvervsBladet.dk’s deadline fra skatteminister Kristian Jensen (V). Han deltog fredag i et Venstre-sommergruppemøde på Færøerne.

Som omtalt i ErhvervsBladet.dk 27. juli var ministeren »ærgerlig« over, at ordningen ikke er blevet særlig kendt. Han varslede derfor en undersøgelse af, hvordan flere virksomheder og mulige investorer kunne høre om ordningen.

Både Finansrådet og venstre side af Folketinget var imod lovændringerne, som i deres øjne øgede pensionsopsparernes risiko for meget.

Læs mere om sagen:

Smv’er går glip af pensions-milliarder
Pensionspenge bidrog til ny start
Krav om ministerreaktion på pensions-milliarder