Skoler vigtigere end erhvervskontorer

Kommunalpolitik er vigtig for virksomhedernes vækstmuligheder. Virksomhederne prioriterer basal service. Erhvervsrådgivning ligegyldig.

Kommunerne bruger en masse kræfter på erhvervskontorer og rådgivning til virksomhederne. Men det er virksomhederne stort set ligeglade med. Effektiv sagsbehandling, gode veje, lave skatter og velfungerende skoler er langt vigtigere, når virksomhederne skal bedømme erhvervsklimaet i kommunerne.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri har foretaget forud for organisationens årlige konference i dag for mindre og mellemstore virksomheder.

Undersøgelsen bekræfter samtidig, at rammevilkårene i kommunen har stor betydning for virksomhedernes vækstmuligheder.

- Syv ud af ti virksomheder tillægger kommunalpolitik betydning for deres vækstmuligheder. Det viser, at kommunalpolitik i høj grad også handler om erhvervslivets forhold, siger Thomas Møller Sørensen, leder af Dansk Industris afdeling for mindre og mellemstore virksomheder.

Han mener derfor, at erhvervslivets forhold bør spille en større rolle, end de plejer, når der holdes kommunalvalg til efteråret. Samtidig peger han på, at et godt erhvervskontor er flødeskum på lagkage.

- Det, der er vigtigt for virksomhederne, er service i forvaltningen, siger han.

Her kan de blive bedre

Virksomhedernes vurdering af erhvervsvilkårene i deres kommuner ligger generelt i den bløde mellemvare.

Thomas Møller Jensen peger på tre forhold, hvor kommunerne kan gøre det væsentligt bedre i forhold til erhvervslivet.

På infrastrukturområdet er kommunerne bagud med vejinvesteringer. De bliver underprioriteret, når kommunerne lægger udbytter

Der mangler klare servicemål for kommunernes sagsbehandling. Virksomhederne ved ikke, hvad de kan forvente.

På skoleområdet skal arbejdes mere smidigt. F.eks. ved at kommunale skoler i højere grad deles om gode fysik og naturfagslærere, så der kommer øget fokus på disse fag i folkeskolerne.

Kontorchef Torben Buse, Kommunernes Landsforening, kan langt hen ad vejen dele virksomhedernes prioritering i erhvervspolitikken.

- Vi er klar over, at den basale kommunale service er afgørende for virksomhederne, og vi arbejder også løbende med at forbedre den, siger Torben Buse.