Skolen kommer rullende

På tirsdag kommer en sættevogn fra VUC Sønderjylland forbi hos virksomheden Delfi Electronics på Sydals,

og så går en del af medarbejderne til undervisning.


Det mobile undervisningsværksted er et nyt tilbud til virksomheder,

der ønsker at give deres medarbejdere bedre kvalifikationer i fagene dansk og regning/ matematik. Foreløbig har to virksomheder

taget imod, mens der forhandles med tre større om en aftale om Forberedende Voksenundervisning, FVU.


- Formålet

med FVU-bussen er at komme ud til brugerne, så undervisningen holdes der, hvor behovet er. Undervisningen foregår i arbejdstiden,

men ikke i hele arbejdstiden, så deltagerne stadig er en del af arbejdsstyrken de dage, vi underviser. Derfor giver det ikke

det samme afbræk, som hvis medarbejderne skulle tage til vore VUC-centre, der ikke lige ligger i industrikvarterer, siger projektkoordinator

Bent Madsen, VUC Sønderjylland.Mange har problemer

Voksenuddannelserne blev revideret 1. januar 2001 og rummer nu

et forbedret tilbud til personer, der har det svært med dansk og regning/matematik. Det skønnes, at 750.000 kortuddannede

danskere og indvandrere har problemer, der gør det nødvendigt at styrke deres kundskaber, hvis de skal passe et job.

På fire trin kan de læse sig op til at slutte på 9. klasses niveau.Projekt støttet af EU

Delfi Electronics er hele 42 pct. af de 54 medarbejdere nydanskere fra 13 forskellige nationer. De udgør hovedparten af de

medarbejdere, der nu får del i den opsøgende undervisning.


- Vi skeler ikke til, om det er danskere eller nydanskere,

men går efter, hvem der har behov for at kunne det danske sprog bedre, for eksempel ved læsning af produktionspapirer.

På samme måde med regning og matematik, siger adm. direktør Peter Petersen, Delfi Electronics.


Ni af virksomhedens

medarbejdere går til regning/matematik og 17 til dansk. Nogle tager begge fag. Undervisningsperioden er fra 9. april til 4. juni,

og deltagerne får fuld lønkompensation, så de ikke mister noget ved at være med. Når timetallet er

over seks om ugen, kan deltagerne desuden søge Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU.


- En af fordelene ved denne

form er, at medarbejderne ikke får smadret deres kørselsordninger til og fra arbejde ved, at en skal på kursus.

Deres dagligdag bliver ikke ændret, når undervisningen foregår på virksomheden, siger økonomi-og personalechef

Henric M. Andersen, Delfi Electronics.


VUC Sønderjylland tager snart en helt nyindrettet FVU-bus med plads til 15 kursister

i brug. Undervisningen kan foregå i tidsrummet kl. 8-22, så ikke kun dagholdet kan komme på skolebænken.


Den

mobile undervisning er et led i et EU-støttet projekt om kompetence og kultur ledet af VUC Sønderjylland, der har centre

i Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Haderslev og Gram. Projektet omfatter også et tættere samarbejde med SiD

og Kvindeligt Arbejderforbund om undervisning af blandt andre ledige.