Sko og tænder hitter hos nye danskere

Uddannelsesvalg. Der er stor forskel på andelen af unge med indvandrerbaggrund på de enkelte erhvervsuddannelser. På uddannelser som skomager og tandklinikassistent gælder det mere end hver fjerde elev, mens ingen vil være skorstensfejer.

Stadig flere unge med indvandrerbaggrund får praktikplads og gennemfører en erhvervsuddannelse fuldstændig som unge danskere.

Andelen af unge med indvandrerbaggrund, der er i gang med en erhvervsuddannelse og har en praktikplads, udgjorde i april i år 6,4 procent og ligger dermed tæt op ad den andel som folk med indvandrerbaggrund udgør af den samlede befolkning. Det viser en helt ny opgørelse fra Undervisningsministeriet, som sendt til Folketingets Uddannelsesudvalg.

Tallene afslører også, at det er en myte, når man siger, at unge med indvandrerbaggrund ikke har lyst til at tage en traditionel håndværkeruddannelse, med mindre der er tale om en uddannelse til mekaniker.

Otte procent af dem, der er i gang med en uddannelse til bygningsmaler har indvandrerbaggrund, mens det gælder for syv procent på snedkeruddannelsen og på vvs-uddannelsen og seks procent på mureruddannelsen.

På uddannelserne til mekaniker og auto- og autoelektrouddannelsen er andelen den samme, nemlig henholdsvis syv og seks procent.

- Det er dejligt at se, at unge med indvandrerbaggrund er inde på så mange områder på lige fod med danske unge, konstaterer uddannelsessekretær i fagforbundet 3F, Poul Christensen.

Samme melding kommer fra Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening.

- Der er tale om en positiv udvikling, hvor stadig flere unge med indvandrerbaggrund får en praktikplads, også inden for områder, hvor de tidligere har været underrepræsentere, siger konsulent i chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Simon Neergaard-Holm.

Der er dog stadig uddannelser, der er mere populære end andre hos de unge med indvandrerbaggrund, ligesom unge med indvandrerbaggrund er overrepræsenteret i praktikpladskøen til en række populære uddannelser.

Øverst på listen over uddannelser, som tiltrækker unge med indvandrerbaggrund står skomager, laboratorietandtekniker, tandklinikassisten og lufthavnsoperatør. Her er andelen af unge med indvandrerbaggrund oppe på 25 procent eller mere.

Også uddannelserne til skibsmekaniker er populær med hele 33 procent, ligesom optikeruddannelse er med i toppen med 23 procent. For de to uddannelser gælder dog, at en stor del af eleverne med anden baggrund end dansk kommer var de øvrige nordiske lande.

Uddannelsen som tandklinikassistent er blevet et hit hos unge indvandrerkvinder, og uddannelseskonsulent i HK Claus Ageø Hansen, der også er formand for det faglige udvalg for tandklinikassistenter tøver ikke med at kalde uddannelsen en succes i integrationssammenhænge.

- En af grundene til, at de unge med indvandrerbaggrund er overrepræsenterede er, at der er prestige i at arbejde for en tandlæge. Det er et liberalt erhverv, som kræver en høj uddannelse. Samtidig er uddannelsens længde til at overskue og det samme gælder det boglige indhold, siger Claus Agesø Hansen.

Efter endt uddannelse får langt de fleste unge arbejde - også selvom de ikke har haft en praktikplads, men har måttet være i skolepraktik.