Skattesmæk til Skanska

I forbindelse med en aktieforretning er Skanskas regnskab opvurderet med næsten 1,5 mia. kronor

og 400 mio. kronor ekstra i skattepenge er på højkant. Skanska solgte i 1997 i forbindelse med en regnskabsomlægning

en større portion Sandviken-aktier til fire selskaber oprettet til formålet. Det førte i første omgang

til en efterbetaling på 2,6 mia. kronor på en regnskabsgevinst på 9 mia. kronor. I 1999 foretog Skanska ned- og

omlægninger af de datterselskaber, der skulle ændre skattegrundlaget. Det gjorde det også, men for Skanska i forkert

retning og skattemyndighederne godkender ikke de derigennem skabte tab på 1,4 mia. kroner. Skanska kan muligvis indbringe sagen

for lansrätten, kammarrätten og til sidst Regeringsrätten. Det kan tage yderligere op til 10 år.Schröder

fortsætter

(BERLIN) Forbundskansler Schröder fortsætter koalitionsregeringen med De Grønne, men med et beskedent

flertal på 11 mandater overfor CDU og FDP. Hans parti SPD tabte stort og CDU vandt tilsvarende og er nu det største tyske

parti. Den svækkede forbundsregering går en farefuld tid i møde og har ikke råd til fejltagelser. Den stærke

opposition står parat til at slå til. For det tyske erhvervsliv ser det i første omgang ikke lyst ud. Økonomiske

forbedringer for de mellemstore virksomheder er blevet usikre, men CDUs kanslerkandidat Stoiber forsikrer, at den rød-grønne

regering ikke vil overleve blot ét år.

Britisk oksekød igen i Frankrig

(PARIS) Britisk oksekød

kan igen indføres i Frankrig efter en meddelelse fra den franske fødevarekontrol. Importforbuddet har været i

kraft i de seneste seks år for at hindre en spredning af kvægsygdommen BSE. Fødevarekontrolmyndighederne siger,

at der er en så omfattende kontrol af kødproduktionen, at risikoen ved en import anses for at være meget ringe. De

franske ministerier for landbrug, økonomi og sundhed vil inden en uge afgive deres vurderinger til premierminister Raffarin,

hvorefter regeringens endelige beslutning kan ventes.

Lastvognsgebyr udskudt(BERLIN) I en sidste voldsom strid blev det

forsøgt at jorde de nye motorvejsgebyrer for store lastvogne, men forgæves. Ét er dog opnået - hele projektet

er udskudt fra ikrafttræden den 1. januar til august 2003. Forbundsregeringen videregav i sommer den tekniske udførelse

af det automatiske gebyrsysten til ChryslerDaimler AG og Deutsche Telekom, men det blev Vodafone forarget over og indgav en protest,

der stoppede den videre udvikling. Nu er det endt med, at oplrævningssystemet anlægges af et konsortium bestående

af DaimlerChrysler, Telekom, Vodafone og oliekoncernerne BP-Aral og Shell-Dea. Forsinkelsen betyder en manglende statsindtægt

på ca. én milliard euro. Alle lastvogne over 12 tons skal fra august betale fra 15 cents (1,12 kr) pr. kilometers kørsel

på motorvejene i Tyskland. Det kan give statskassen i Berlin ca. 3,4 mia. euro pr. år minus ca. 600 mio. euro til det

konsortium, der installerer og driver oprævningssystemet. Eksperter forudsiger så store problemer forude, at motorvejsgebyret

næppe kommer i gang før i år 2003.

Endnu rigelig global energi(PARIS) De globale forsyninger af energi

vil være rigelige indtil i hvert fald år 2030 med et energibehov, der forventes at vokse med 66 pct., fremgår det

af World Energy Outlook, der udsendes hvert andet år af det internationale energiagentur IEA. Olie og kul vil dominere energibehovet med

naturgas og andre energiformer i anden række. Endnu i 2030 vil 1,4 milliarder mennesker være uden elektrictet mod nu 1,6

milliarder, hvilket er en fjerdedel af jordens befolkning. Rapporten forudsiger, at OPEC stadig sammen med ikke-medlemmet Rusland

vil stå for det meste af produktionen af olie og naturgas. Atomkraften vil stå for syv procent af energien indtil 2010

faldende til fem procent i 2030.

Utilfredse med OPEC(LONDON) De fleste olieforbrugende lande er stærkt utilfredse

med OPECs beslutning om at køre videre med den samme dagsproduktion af råolie som før topmædet i Japan.

Der er i fornrugerlandene en stigende bekymring for, at råoliepriser holdt oppe ved de 30 dollars pr. tønde vil skade

deres økonomier. De vestlige industrilande henstillede før Japanmødet til OPEC, at sætte produktionen i

vejret for at lette lidt på priserne, der sprang i vejret næret af krigsrygterne i Mellemøsten. OPEC siger her

til, at visse OPEClandes overproduktion sammenlagt har været på 2 mio. tønder pr. dag ud over de aftalte 21,7 mio.

tønder. OPEC tager spørgsmålet op på et ekstraordinært møde kort før jul i Wien.Air

France privatiseres

(PARIS) Air France skal privatiseres. Den franske regering understreger beslutningen om at fortsætte med

planlægningen for et salg. Den franske stat vil højst beholde 20 til 25 pct. af aktierne i flyselskabet. Nu ejer staten

56 pct. af aktiemassen. Salget af aktier ventes indledt om nogle måneder. Flere fagforbund protesterer kraftigt imod aktiesalget.