Skatteskruen om koncerner slækkes

Regeringen er nu klar til at slække lidt på det lovforslag, som kommer til at stramme grebet om de store koncerners internationale sambeskatning ganske betydeligt. Underskud i danske datterselskaber skal fortsat kunne trækkes fra i skat, og national sambeskatning bliver gjort obligatorisk.

Det fremgår af et revideret lovforslag, som skatteminister Kristian Jensen (V) fremsætter i dag i Folketinget. Det oprindelige forslag blev offentliggjort for tre uger siden, og det kom fordi de nuværende regler giver udenlandske koncerner mulighed for at reducere deres skat her i landet. Det skattehul vil regeringen have lukket, understreger Kristian Jensen.

- Udgangspunktet for forslaget er stadig det samme. Vi bruger globalpulje-princippet, og det vil sige, at enten er samtlige udenlandske datterselskaber med i sambeskatningen eller også er ingen. Virksomhederne skal ikke kunne lave "cherry-piciking" og kun vælge de udenlandske datterselskaber, som giver underskud, siger Kristian Jensen.

- Men der er blevet rejst nogle problemstillingerne i forbindelse med forslaget, og dem har vi set på, siger Kristian Jensen.

Han fremhæver, forslaget i forhold til det oprindelige primært er ændret på tre punkter.

¤ Den nationale sambeskatning fastholdes og gøres obligatorisk. Det betyder, at underskud i danske datterselskaber fortsat kan udnyttes i andre danske selskaber i samme koncern.

¤ De nye regler skal ikke bremse udenlandske koncerns opkøb af danske virksomheder. Hvis danske koncerner ønsker international sambeskatning vil det fremover skulle ske i en periode af mindst ti år. Men den bindingsperiode vil udenlandske selskaber som udgangspunkt ikke være omfattet af, hvis de køber danske koncerner.

¤ Der bliver lavet en overgangsordning for de selskaber, som i dag er sambeskattet. Hvis den givne koncern vælger at udtræde af sambeskatningen vil tidligere udnytte underskud skulle betales tilbage i takt med, at datterselskaberne giver overskud.

- De selskaber, som i dag er med i sambeskatningen vil derved ikke blive hårdere beskattet, hvis de vælger at træde ud efter indførslen af de nye regler, siger Kristian Jensen.

Afskaffer sambeskatning

Som tidligere beskrevet i ErhvervsBladet blev det oprindelig forslag fra ministeren mødt med meget hård kritik af blandt andet Dansk Industri, DI, og en lang række revisorer. Forslaget vil give to mia. kr. ekstra i statskassen, og de bliver brugt til at sænke selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct.

- Den lavere selskabsskat vil gøre det mere attraktivt at investere i Danmark. En sidegevinst ved forslaget er således, at der for de store koncerner bliver en mindre tilskyndelse til at flytte overskud ud af landet via den såkaldte transfer-pricing, siger Kristian Jensen.

Direktør i DI Ole Krog kalder lempelserne i regeringens forslag for positive, men på en trist baggrund.

- Det er godt, at skatteministeren har lyttet til den kritik, der er blevet fremført på de tre punkter. Derved er nogle af urimelighederne i det oprindelige forslag blevet fjernet, men det er stadig meget beklageligt, at regeringen med forslaget reelt set fjerner muligheden for international sambeskatning for langt de fleste danske koncerner, siger Ole Krog.

Han så hellere, at regeringen - når den vil lave et indgreb - havde brugt den såkaldte koncernfradragsmodel. Det er den model, som et flertal i regeringens eget udvalg om sambeskatning har foreslået.

Men ifølge Kristian Jensen giver modellen ikke den nødvendige sikkerhed for, at skattehullet er lukket.

Skatteministeriet regner med, at omkring 1.500 koncerner bruger reglerne om den internationale sambeskatning. Op mod 15.000 virksomheder benytter sig af den nationale sambeskatning. For resten af landets virksomheder og selskaber giver lovforslaget ingen ændringer udover at de fremover slipper to pct. lettere i skat.