Skatterevisorerne ude med forslag til drastisk reform

Fjern top-, mellem- og bund-skatten og samtlige fradrag. I stedet bør der indføres en samlet skatteprocent på

al indkomst. Det vil være en klar forenkling af det nuværende system, og de danske lønmodtagere vil blive i stand

til at beregne deres egen skat.


Det er et af Skatterevisorfor-eningens, SFR, indspark til regeringen i dens kamp for at komme

skattebølvet til livs.


SFR har samtlige skatterevisorerne i landets kommuner og staten som medlemmer. Og foreningen påpeger,

at den danske skattelovgivning siden 1987 er blevet stadig mere kompliceret til stor skade for danskerne, der i dag står stort

set chanceløse, hvis de forsøger at beregne størrelsen af deres egen skattebillet.


- Det er ikke oplysningerne

til skattevæsenet, der er problemet. De fleste forhold bliver angivet via selvangivelsen, og det går rimeligt smertefrit. Det

er ved selve beregningen, at kæden hopper af. Det er nærmest noget gætteri, hvis danskerne skal beregne deres egen

skat, og det kan ikke være rigtigt. Det problem kunne løses ved at indføre en samlet skatteprocent på alle

typer indkomst, siger formanden for SFR, skatterevisor fra Hobro Kommune, Mogens Elgaard.


Han mener, at det i en velfærdsstat

og retssystem bør være enhver skatteyders ret at kunne finde ud af, hvor meget vedkommende skal aflevere til skattevæsenet.


-

Nogen eksperter mener, at fordi vi har et kompliceret samfund, er det også nødvendigt med en kompliceret skattelov. Men

det er vi bestemt ikke enig e i. Hvad med retssikkerheden i forhold til den enkelte borger, spørger Mogens Elgaard.


Han

er med i det såkaldte Brøste-udvalg, som igen efter en række år i dvale er trådt sammen for at give

et bud på, hvordan det danske skattesystem kan reformeres. Og Mogens Elgaard gør opmærksom på det hav af regler,

som danskerne skal forholde sig til, når de betaler skat.


l Størstedelen af skatten betales til amter og kommuner.

Hertil kommer top-, mellem- og bundskatten, som ryger ned i statskassen. Om man betaler alle tre satser til statskassen afhænger

af den enkeltes indkomst.


l For specielt boligejerne er besværlighederne langt fra slut endnu. De skal betale skat af fast

ejendom efter nogle helt særlige regler. Det drejer sig om en ejendomsskat i form af grundskyld og en ejendomsværditskat.

Ingen af delene er med på selvangivelsen.


l For folk med renteindtægter og lignende kommer beskatningen af kapitalindkomst

oveni.


Skat af privates aktieindkomst er et helt særligt kapitel efter et regelsæt som selv trænede revisorer

har svært ved at finde hoved og hale i.


For at lindre lidt på betalingerne har man samtidig indført en række fradrag.

Men det er altsammen med til at gøre beregningerne af ens skat endnu mere besværligt, påeger Mogens Elgaard.


-

Hvorfor skal det eksempelvis være en sag for skattevæsenet, at en lønmodtager bor langt fra sit arbejde. Det bør

være noget, som de ansatte må klare med deres arbejdsgiver, siger Mogens Elgaard, der godt er klar over, at der bliver

uhyre svært at komme igennem med en større reform rent politisk.


Skattepolitisk ordfører for de konservatie

Charlotte Dyremose er enig i, at det skader retssamfundet, at reglerne er så indviklede.


- Som borger mener jeg bestemt

hellere ikke, at det kan være rigtigt, at man skal tage en højere uddannelse for at kunne beregne sin egen skat. Så målet

må helt klart være, at det skal være muligt, siger Charlotte Dyremose, der dog ikke har mange konkrete bud på,

hvordan reglerne for personskatten kan slankes udover en fjernelse af mellemskatten, som synes at være en mærkesag for

de konservative.