Skattereform sender indkomster og skatter op

Med en stigning på 4 procent er indkomstskatterne opgjort til 336 milliarder kroner i 2012, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Skattereformen er en del af forklaringen.

Foto: Brian Bergmann.  Danmarks Statistik har offentliggjort tal for indkomstskat for personer i 2012. 
Læs mere
Fold sammen
Indkomstskatten steg i 2012 med 4 procent, mens skattepligtige indkomster steg med 3 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er de skattepligtige indkomster opgjort til 1.009 milliarder kroner, og indkomstskatterne heraf er opgjort til 336 milliarder kroner.Forklaringen på den markante stigning skal findes i den generelle økonomiske udvikling og den fortsatte gennemførelse af skattereformen fra 2009. Skattereformen skal indfases over 10 år fra 2010 til 2019 og påvirker altså også tallene fra 2012.

Blandt andet medførte skattereformen i 2012 en nedsættelse af udskrivningsprocenten for sundhedsbidraget og en forøgelse af udskrivningsprocenten for bundskatten.
På baggrund heraf fordeler stigningen i indkomstskatterne på i alt 12,9 milliarder kroner sig med en stigning på 11,5 milliarder kroner eller 22 procent i den samlede statskat og et fald i sundhedsbidraget på 6,1 milliarder kroner, svarende til 9,4 procent. Kommuneskatten steg med 6,8 milliarder kroner eller 3,4 procent.