Skattepolitik i vejen for flere engle

Business Angels hårdt ramt af skattereformen, der fjerner fordele for englene.

Søren Hougaard, selv business angel og tilknyttet Vækstfondens netværk på området, er ikke i tvivl om, at der kan mobiliseres flere business angels i Danmark, sådan som Erhvervsministeriets tænketank, FORA, vurderer i en ny rapport.

- Men det kræver, at regeringen ændrer sin skattepolitik. Engle-miljøet er hårdt ramt af skattereformen, der fjerner mulighederne for at modregne tab på unoterede aktier i vækstvirksmheder, hvis du har under 10 procent af aktiekapitalen. Mange engle spreder jo deres investeringer for at mindske risikoen, men det kan ikke længere lade sig gøre”, siger Søren Hougaard.

Han vurderer selv, at der ville kunne aktiveres op til 500 business-angels, hvis skattevilkårene gøres bedre.

Hidtil har business-angels kunnet realisere fortjenesten på salg af aktier i unoterede virksomheder uden skat efter den såkaldte treårs regel. Ifølge denne regel skal aktierne holdes i tre år, før de kan sælges skattefrit.. 

Efter skattereformen beskattes fortjenesten med 25 procent af gevinsten, men tabet kan altså ikke modregnes medmindre  man har over 10 pct. af aktiekapitalen i en vækstvirksomhed.

Når han ikke mener, at der kan blive 3000 engle i Danmark, hænger det sammen med formuekravet.

De fleste business-angels investorer kun om,mring 20 procent af deres formue i vækstvirksomheder.

Derfor skal en engel efter hans vurdering have en formue på mindst 10 mio. kr. for at kunne være aktiv i miljøet.