Skatteplan lammer kapitalfonde

Selskabsskatten sættes ned fra 28 til 22 procent. Til gengæld får erhvervslivet skåret i fradragsmulighederne. Regeringens indgreb skal ramme de udenlandske kapitalfonde i Danmark.

"En række kapitalfonde har foretaget en hidtil uset aggressiv skatteplanlægning, hvor selskabernes egenkapital næsten er fjernet, og finansieringsudgifterne eliminerer dansk skattebetaling. Derfor griber vi ind" siger skatteminister Kristian Jensen(v), der på et pressemøde i går.<br>Foto: Brian Berg. Fold sammen
Læs mere
Regeringen gennemfører nu en massiv omlægning af erhvervsbeskatningen med det formål at ramme de udenlandske kapitalfonde, der i de senere år har indtaget dansk erhvervsliv i stor stil.

Indgrebet skal forhindre at kapitalfondene ikke undgår at betale skat i Danmark. Derfor lægger regeringen op til at forhøje aktiebeskatningen og retten til fradrag for finansieringsudgifter forringes væsentligt. Samtidig bliver afskrivningerne på bygninger og andre aktiver forringet.

»En række kapitalfonde har foretaget en hidtil uset aggressiv skatteplanlægning, hvor selskabernes egenkapital næsten er fjernet, og finansieringsudgifterne eliminerer dansk skattebetaling. Derfor griber vi ind,« siger skatteminister Kristian Jensen (V), der på et pressemøde i går præsenterede indgrebet sammen med økonom- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

Indgrebet kommer efter at telekoncernen TDC for et års tid siden blev overtaget af fem amerikanske og engelske kapitalfonde. Opkøbet er verdens næststørste opkøb foretaget af en kapitalfond.

Lex TDC

TDC-handelen har tiltrukket sig særlig opmærksomhed, fordi de fem fonde, efter at de opnåede kontrol med selskabet, valgte at udbetale et skattefrit jumboudbytte til holdingselskabet bag TDC på 43,5 mia. kroner.

Der er nogle, der har selvbetjent sig til en lavere skat. Hvis vi ikke griber ind nu, vil det koste 15 milliarder kroner om året i tabte skatteindtægter,« fastslår Kristian Jensen.

Derimod får erhvervslivets skat, selskabsskatten, et ordentlig hak nedad. Den bliver sænket med seks procent - fra 28 til 22 procent - hvilket koster statskassen godt otte mia. kr. årligt.

»En lavere selskabsskat er med til at modvirke, at der sker skattespekulation mod den danske statskasse,« siger Kristian Jensen, der vurderer at den samlede pakke vil være »provenu-neutral

for statskassen.

Den danske selskabsskat blev også nedsat i 2005 - dengang fra 30 til 28 procent. I EU er det nu kun Irland, Cypern og nogle af de østeuropæiske lande som nu har lavere selskabsskat end Danmark.

Ifølge skatteministeren vil skattepakken, som ventes at træde i kraft den 1. april, betyde, at »almindelige erhvervsvirksomheder« vil få glæde af den lavere selskabsskat uden at de bliver berørt af den nye grænse for fradrag. Derimod vil »større virksomheder« med høje renteudgifter både få »lettelser og stramninger,« siger Kristian Jensen og konkluderer:

»Hvis renteudgifterne finansierer driftsmidler og egenkapitalen ikke er usædvanlig lav, så vil der normalt være tale om en samlet lettelse. Men store virksomheder med en meget lille egenkapital og meget stor gæld vil få stramninger.«Skattepakken er aktualiseret af en EF-dom´fra sidste år, som betyder, at moderselskaber vil få lettere ved at flytte overskud til beskatning i datterselskaber i de lande i EU, hvor skatten er lavest.

Flertallet i hus

Som beskrevet i Berlingske Business forleden, er Dansk Folkeparti klar til at støtte skatteomlægningen - og dermed er det politiske flertal i. Selv om Bendt Bendtsen sluttede pressemødet af med at udtrykke ønske om et bredt flertal, tyder det dog på, at det ikke bliver tilfældet. Socialdemokraterne bryder sig nemlig ikke om pakken. »Det er helt uholdbart at sammenblande et nødvendigt indgreb overfor de store kapitalfondes udhuling af skattegrundlaget med en åben gavebod for virksomhederne i form af nedsættelse af selskabsskatterne med seks procent,« siger finansordfører Morten Bødskov (S).