Skattepakke en fordel for erhvervslivet

Der er samlet set flere gaver end det modsatte i den skatteomlægning, som regeringen annoncerede fredag. Det mener en række eksperter. Dansk Industri er ikke enig.

Erhvervslivet får en økonomisk gave fra regeringen med den omlægning af selskabsskatten, som blev annonceret i sidste uge. Det vurderer flere eksperter på området. Der kan godt være tale om lettelser på flere milliarder kroner. Det skriver Berlingske Business.

Direktør i Arbejderbevægelses Erhvervsråd, Lars Andersen, siger i hvert fald, at regeringen nu bruger mere end otte milliarder kroner på at lette selskabsskatten. - Finansieringen sker ved at indregne en række højst usikre effekter, eksempelvis adfærdsændringer hos virksomhederne. Det svarer til at bygge en ny børnehave, og så regne ind, at det måske får flere i arbejde, siger Lars Andersen.

MilliardtabHan peger også på, at regeringen »kun« venter at tabe 8,4 milliarder kroner på at sænke selskabsskatten fra 28 til 22 procent. Men tages der udgangspunkt i provenuet fra 2006, så er tabet på 10,5 milliarder kroner - altså næsten to milliarder kroner større, end det fremgår af regeringens tal og beregninger. Hele 3,6 milliarder kroner venter regeringen, at der kommer i kassen årligt fremover fra såkaldte dynamiske effekter, hvor lavere skatter et godt stykke hen ad vejen finansierer sig selv. Det vil ske, fordi den lavere skat på selskaber vil få flere virksomheder til at etablere sig i Danmark og oprette nye job og arbejdspladser, lige som færre vil flytte ud af landet.

Tvivlsomme effekterMen om der overhovedet er dynamiske effekter af lavere skatter, og hvor store de i givet fald er, har økonomer været uenige om i årtier. Det er da også et meget politisk spørgsmål, hvor liberalister typisk tror på store effekter, mens socialister er på det modsatte hold. Skatteadvokat Tommy V. Christiansen mener, at effekter fra »adfærdsændringer,« hvor virksomhederne begynder at afskrive mindre og flytte færre penge ud af landet til skattelylande, er højst tvivlsomme. - Adfærdsændringer kan blive både større og mindre end skønnet. Det afhænger helt af, hvordan man regner på det. Så det er som at trutte i et tågehorn, at sætte tal på den slags, siger Tommy V. Christiansen. Vicedirektør Tine Roed fra Dansk Industri mener modsat, at de dynamiske effekter er sikre og store. Derfor mener DI også, at regeringens udspil vil give flere og ikke færre penge i statskassen.

Klik her og læs hele historien på Business.dk