Skatteministeriet største synder

Læs mere
Fold sammen
Lettere afregning af moms og nemmere indberetninger til Danmarks Statistik. Det er to af de forslag, som Økonomi- og Erhvervsministeriet samt

Skatteministeriet har i støbeskeen for at få virksomhedernes papirarbejde bragt ned.Hertil kommer, at den lovpligtige

revison muligvis bliver fjernet for de små og mellemstore virksomheder. Sådan lyder budskabet fra to af de herrer, hvis

ministerier sender flest byrder i hovedet på virksomhederne.Det drejer sig om skatteminister Svend Erik Hovmand (V) og

økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Med Skatteministeriet som topscorer giver de to ministerier virksomhederne

byrder for 22,6 mia. kr. om året. Det svarer til næsten 80 pct. af de samlede administrative byrder.Det fremgår

af regeringens seneste rapport om virksomhedernes administrative bryder. I rapporten kan man læse, at det samlede byrdetal løber

op i 29 mia. kr., og det svarer til 2,5 pct. af landets samlede produktion i form af BNP. Eller cirka syv pct. af lønsummen

i den private sektor. Rapporten er lavet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og det bliver fremhæver, at de regelforenklinger

og andre administrative lettelser, som er lavet i 2002 ikke er med i opgørelsen. Tallene for 2003 kan derfor se lidt pænere

ud.Svend Erik Hovmand er ikke overrasket over resultaterne.- Den nye beregning bekræfter det indtryk, jeg og mange

andre har haft i årevis: Byrderne fra Skatteministeriet er meget store. Særligt mindre virksomheder er hårdt belastet,

siger Svend Erik Hovmand, der har sat ekstra turbo på kampen for regelforenkling for at få skabt flere lettelser for virksomhederne.-

Vi skal have større fokus på at lette byrderne på de administrativt tunger områder som eksempelvis moms.

Her deltager Skatteministeriet i et pilotprojekt samme med to andre ministerier om forenkling af de mest byrdefulde områder,

siger Svend Erik Hovmand.

Svært at håndtere

Målsætningen fra regeringens side er, at byrderne skal

skæres ned med 25 pct. inden år 2010.I rapporten bliver der opremset en række øvrige initiativer, som regeringen

vil sætte iværk for at nå målet. Blandt andet vil regeringen sætte gang i en minimumsordning for iværksættere,

der skal lette de administrative byrder i nye virksomheder. Sammen med en række erhvervsorganisationer vil regeringen derfor

gå målrettet efter at finde ud af, hvilke byrder der er størst for for iværksætterne. Det er primært årsregnskab

og indbetaling af moms.- En anden stor byrde for iværksættere er håndteringen af krav i forbindelse med personale.

Især reglerne omkring sygedagpenge og barsel er svære for virksomhederne at håndtere, hedder det i rapporten.Hos

Dansk Handel & Service er man meget positiv over for regeringens initiativer, men fagchef Ole Steen Olesen fremhæver samtidig,

at de enkelte ministerier skal være opmærksom på, at virksomhedernes byrder skabes af andet end love og regler.Mens

Foreningen Registrerede Revisorer, FRR, mener, at regeringen bruger en helt forkert køreplan for at få bugt med bøvlet.

Foreningen frygter eksempelvis, at regeringen vil fjerne revisionspligten. Det vil give færre byrder til virksomhederne fra

regeringen. Problemet er ifølge revisorerne at de blot vil blive afløst af øgede krav fra pengeinstitutterne.-

Det er vigtigt, at byrderne reduceres netto og ikke blot skubbes over til kontrol hos bankerne eller andre virksomheder. Det er der

en fare for at regeringen kommer til med den nye opgørelse af bøvlet, siger fagligchef i FRR, Henrik Friis.