Skatteministeren efterlyser forslag til enklere aktieskat

Læs mere
Fold sammen
Svend Erik Hovmand erkender, at der er behov for en forenkling af reglerne for beskatning af aktier. Skattestoppet er foreløbig

i vejen, men han efterlyser ideer, som ikke koster noget.


Regeringens hensyn til Venstres skattestop gør, at det nærmest

er umuligt med en forenkling af reglerne for privates investering i aktier. Svend Erik Hovmand beder nu bl.a. Dansk Skatteborgerforening

og befolkningen om hjælp til kreative forslag.


Hensynet til skattestoppet gør, at de ideer, som regeringen efterlyser, ikke

må koste noget. Og det kan blive en yderst vanskelig affære, da regeringen også vil have den rette fordelingsprofil

på forslaget.


- Jeg har sagt til Dansk Skatteborgerforening og andre interesserede på området: Kom endelig

med nogle gode forslag. Men fælles for alle forslag skal være, at de ikke koster noget. Det vil jeg blive mest glad for.

Vi har indført et skattestop, og det skal respekteres, siger Svend Erik Hovmand.


Om en forenkling af reglerne først

vil ske i forbindelse med en eventuel generel sænkelse af personskatterne vil Svend Erik Hovmand hverken be- eller afkræfte,

men han understreger, at det er muligt at gennemføre ændringer, uden at det koster noget.


- Vi har ikke lagt os

fast på, hvornår vi kommer med et udspil. Men jeg vil gerne sige, at det er jo altså muligt at gennemføre

rationaliseringer, som ikke koster noget.Om igen

Det tidligere socialdemokratiske oplæg til en forenkling af reglerne lagde

op til, at alle kursgevinster og aktieudbytter op til 39.700 kr. skulle beskattes med 28 pct. Hvad der kom ud over det beløb,

skulle beskattes med 43 pct.


Det forslag kunne Venstre ikke støtte, da det ville ramme omkring 800.000 småaktionærer.

Det var efter Venstres mening ikke rimeligt, at de pludselig skulle til at betale skat af deres små gevinster, for at nogle få

kunne opnå yderligere skattefordele. Endvidere kom Venstres skattestop i første række.


- De forslag, der hidtil

har været fremlagt på aktieavanceområdet, har haft den ulempe, at de har givet en skatteforhøjelse for 800.000 mennesker.

Derfor siger jeg om igen. Skattestoppet skal vi overholde. Kreative ideer til en forenkling af systemet vil jeg hilse meget velkommen,

siger Svend Erik Hovmand.IndlåsningseffektBåde Finansrådet og Børsmæglerforeningen pressede

hårdt på for, at det tidligere forslag blev vedtaget.


Begge organisationer mener, at de gældende skatteregler

med 100.000 kroners-grænsen og 3-års reglen medfører betydelig indlåsningseffekt og hæmmer likviditeten

og prissætningen af danske aktier.


Det er en skadelig effekt, som særligt rammer aktier, der ikke i samme omfang

som f.eks. visse meget likvide aktier omsættes af udenlandske investorer.


Hvis man fastholder nuværende regelsæt,

indebærer det, at denne negative påvirkning fortsætter. Det mener begge organisationer vil være til stærk ugunst

for såvel store som små investorer.