Skatteminister vil hjælpe dansk erhvervsliv til mere eksport

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) opprioriterer nu arbejdet med at sikre danske virksomheder bedre konkurrencevilkår i udlandet. Det sker ved at få skatteaftaler i stand med en række lande, så danske virksomheder undgår at blive dobbelt beskattet. Erhvervslivet er begejstret.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil sammen med dansk erhvervsliv nedsætte en særlig indsatsstyrke for at få dobbeltbeskatningsaftaler i stand med en række lande, så dansk erhvervsliv bliver stillet bedre. Erhvervslivet er glad for initiativet. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

Snart kan danske virksomheder få langt bedre vilkår for at sælge varer til lande som Hong Kong, Saudi-Arabien og Peru. Således opretter skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu en særlig indsatsstyrke, der skal arbejde på at få skatteaftaler i stand med en række nye lande, hvor dansk erhvervsliv har stort potentiale for at øge salget.

I øjeblikket er flere lande – såsom Hong Kong – svære at konkurrere i for danske virksomheder, fordi Danmark ikke har en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med landet. Uden en DBO mellem Danmark og det pågældende land risikerer en dansk virksomhed, der laver forretning i det pågældende land, at blive beskattet to steder – nemlig både i Danmark og i det pågældende land.

Dermed har den danske virksomhed en større omkostning og derfor en ulempe i konkurrencen med udenlandske virksomheder.

Målet med indsatsstyrken, der består af Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne DI, Dansk Erhverv og Danmarks Rederiforening, er at kortlægge, i hvilke lande der er størst eksportpotentiale med henblik på at indgå nye DBOer med disse lande.

»Et af de ønsker, der har været fra dansk erhvervsliv fra dag ét, jeg tiltrådte som skatteminister, var at forbedre den danske indsats for indgåelse af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Derfor har jeg taget dette initiativ og sagt til erhvervslivet, om vi ikke i fællesskab skulle finde ud af, hvor de største potentielle eksporteventyr for Danmark er. Hvor betyder det mest, at man har styr på og ikke mindst ro om, hvilken beskatning der gælder, så vi undgår, at virksomheder bliver beskattet dobbelt af deres salg og fortjenester,« siger Karsten Lauritzen.

Erhvervslivet positivt

Hos DI bifalder vicedirektør Kent Dams-gaard initiativet fra skatteministeren.

»Vi er meget positive over for, at regeringen prioriterer arbejdet med at indgå nye DBOer. Det kan i konkrete tilfælde have ganske stor betydning for den enkelte virksomheds konkurrenceevne, og derfor er det positivt, at både Skatteministeriet og Udenrigsministeriet går sammen i dette arbejde og samtidig inviterer DI og øvrige erhvervsorganisationer med, så det får et erhvervsrettet sigte,« siger Kent Damsgaard.

Konsekvensen ved ikke at have en DBO kan være, at den danske virksomhed ikke kan konkurrere og dermed går glip af indtjening. Det betyder også færre penge i den danske statskasse. En anden konsekvens kan være, at den danske virksomhed af skattehensyn og for at være konkurrencedygtig lægger forretningen i et udenlandsk datterselskab, men det medfører ligeledes, at den danske statskasse går glip af penge.

Ifølge Kent Damsgaard kan en manglende DBO også betyde, at danske virksomheder simpelthen ikke har modet og lysten til at gøre forretninger i de pågældende lande.

»Vi arbejder benhårdt på at få vores medlemmer til at blive så internationale som muligt. Kom ud og få solgt flest mulige varer og services derude. Det er den måde, vi kan skabe arbejdspladser på herhjemme. Og derfor er det positivt, at man sætter fokus på arbejdet med at lave DBOer, for det gør det lettere,« siger han og nævner en række lande, som danske virksomheder gerne vil have indgået DBOer med:

»Hong Kong, Saudi-Arabien, Qatar, Peru og Iran. Det er meget forskellige lande spredt ud over hele verden, men hvor dansk erhvervsliv har nogle muligheder for at kunne øge aktiviteten, og hvor der er nogle udfordringer. En manglende DBO er ikke nødvendigvis den eneste barriere i de lande, men det er jo en af de barrierer, som man kan gøre noget ved,« siger han.

Bredt samarbejde

Skatteminister Karsten Lauritzen understreger, at regeringen og dansk erhvervsliv skal arbejde sammen om opgaven, og at han forventer, at erhvervslivet hjælper til med så at sige at sparke døren ind i lande, hvor der er potentiale for at indgå DBO. Det er erhvervslivet klar til, siger Kent Damsgaard.

»Vores medlemsvirksomheder har jo gode kontakter også i de her lande, og derfor kan vi også gøre en masse for at få tydeliggjort de positive gevinster, som også vil tilfalde de lande, som vi vil indgå aftaler med, ved at der bliver en øget samhandel og investeringer på tværs,« siger han.

Danmark har i øjeblikket ikke DBOer med vigtige samhandelslande som Frankrig og Spanien, da DBOerne i de to lande blev opsagt for otte år siden som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger for danske pensionister, der havde slået sig ned i Frankrig og Spanien. Ifølge Karsten Lauritzen skal den nye indsatsstyrke ikke fokusere på Frankrig og Spanien, men nye potentielle lande. Ministeren vil selv sideløbende arbejde på en løsning med Frankrig og Spanien.

»Sideløbende med det her (indsatsstyrken, red.) vil jeg i år tage en række initiativer i forhold til Frankrig og Spanien,« siger han.