Skatteminister: Risiko for skattesvindel med kryptovaluta kalder på eftersyn af lov fra 1922

Beskatningen af gevinster og tab på handel med bitcoin og anden kryptovaluta reguleres efter knap 100 år gamle regler. Mange fejlindberetninger og risiko for skattesvindel får nu skatteminister Morten Bødskov (S) til at bede eksperter gennemgå den gamle lov.

Bitcoin er en digital valuta, men sådan kunne mønterne se ud, hvis det var en fysisk valuta. Fold sammen
Læs mere
Foto: EDGAR SU
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Skattestyrelsen har identificeret omkring 16.000 virksomheder og personer, der i perioden fra 2015 til 2019 handlede med kryptovaluta. Ud af disse handler har to tredjedele ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Det er en del af baggrunden for, at skatteminister Morten Bødskov (S) vil have Skattelovrådet til at se skattereglerne efter i sømmene. Skattereglerne er ikke tilpasset de nye digitale valutaer, og antallet af virksomheder og personer, der handler med kryptovaluta, vurderes i dag at være »markant højere« end de 16.000, der var i markedet frem til 2019.

»Vi skal være vågne og sikre, at vores regler er tidssvarende og begrænser fejl og svindel. Kryptoområdet er et godt eksempel på sådan et område. Derfor er det vigtigt, at vi nu får set reglerne efter i sømmene,« siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Skattereglerne for kryptoaktiver er ifølge ministeriet ikke målrettet kryptoaktivers særlige karakter. Derfor er der risiko for både fejlagtige indberetninger og svindel på området.

Regler fra 1922

Beskatningen af gevinster og tab på finansielle kryptoaktiver reguleres efter de generelle regler i statsskatteloven, som er fra 1922 – mange årtier før nogen havde tænkt på finansielle kryptoaktiver.

»Der er derfor behov for at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning såsom kursgevinstloven eller anden specifik lovgivning,« fremgår det af kommissoriet til Skattelovrådet, som altså nu skal gennemgå reglerne på området.

»Grundet det store antal ikkeprofessionelle investorer bør reglerne være klare og gennemsigtige, så der ikke gives anledning til misforståelser og dermed fejl i skatteansættelsen,« fremgår det også af kommissoriet.

Reglerne fra 1922 indebærer en risiko for, at »gevinster bevidst unddrages beskatning«, og at »ubeskattede og ulovligt tilvejebragte midler investeres i finansielle kryptoaktiver«, fordi finansielle kryptoaktiver kan handles decentralt, og transaktioner kan foregå fra person til person.

Vanskeligt at kontrollere

Skatterådet har blandt andet af den grund udtrykt bekymring over, at det er vanskeligt for skattemyndighederne at kontrollere, om gevinster fra salg af kryptovaluta oplyses til skattemyndighederne, da der efter gældende regler ikke er en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre aktører på markedet.

Skattelovrådet skal senest medio 2023 foretage afrapportering til skatteministeren, herunder komme med udkast til eventuelle lovændringer. Der kommer altså til at gå flere år, før der er skatteregler skræddersyede til at beskatte gevinster – eller tab – på handler med kryptovaluta.

Skattelovrådet er et uafhængigt, stående udvalg, der har fokus på retssikkerhed og forenkling og undersøger emner efter anmodning fra skatteministeren.