Skatteminister på milliardjagt hos store selskaber

Skats massive fokus på interne handler i store virksomheder har sikret milliardindtægter til statskassen, og skattemyndighederne har de seneste år udviklet nye metoder i jagten på skattekronerne. Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) melder om nye initiativer.

Foto: Torkil Adsersen. Skatteminister Holger K. Nielsen er overbevist om, at nye initiativer vil give større indtægter til Skat. Det er blandt andet meningen, at Skat skal se på prissætningen af såkaldt immaterielle aktiver, der f.eks. kan dække over patenter eller varemærker, når disse handles internt i en virksomhed. Skat anslår, at 60-70 procent af den samlede verdenshandel foregår mellem koncernforbundne selskaber.
Læs mere
Fold sammen

Efter rekordindtægter til statskassen fra projekt »transfer pricing« sidste år melder skatteminister Holger K. Nielsen (SF) sig klar til en ny og forstærket indsats over for store virksomheder.

De seneste år har Skat satset massivt på at afdække, om store virksomheder betaler den korrekte skat, når koncernernes datterselskaber handler med hinanden på tværs af landegrænser. Indsatsen har betydet, at Skat har udviklet specialiserede metoder i jagten på ekstra skatteindtægter, og det skal udnyttes fremover, lyder meldingen fra Holger K. Nielsen.

»Vi raffinerer hele tiden den måde, som vi arbejder med de her ting på. Nu viser det sig for alvor at give bonus for statskassen. Vi skal fremover dels fastholde den store indsats om transfer pricing generelt, dels sætte yderligere ressourcer af til nye projekter inden for området, som vi også har gjort i år,« siger Holger K. Nielsen.

Skatteministerens melding kommer, efter at nye tal fra Skat viser, at indsatsen på transfer pricing-området (prissætningen på interne handler i en virksomhed) har resulteret i en rekordforhøjelse af virksomhedernes skattepligtige indkomst på 21,2 mia. kr. sidste år. Til sammenligning førte Skats transfer pricing-sager i 2011 blot til en forhøjelse på 6,2 mia. kr., som virksomhederne skal betale skat af.

Flere nye initiativer

SKAT undersøger bl.a. transfer pricing-spørgsmål ved at lave screeninger af store selskabers selvangivelser og derefter foretage komplicerede databasesammenligninger for at se, om der er forskel på normale handler og de interne handler i en virksomhed.

I 2013 lægger Skat op til flere nye initiativer målrettet store virksomheder, herunder et nyt projekt om prissætningen af såkaldt immaterielle aktiver, der f.eks. kan dække over patenter eller varemærker.

De immaterielle aktiver er ofte noget vanskeligere at prissætte end andre produkter, og prissætningen ved interne handler og beskatningen af aktiverne er derfor ofte en gråzone.

»Indsatsen skal give os en større præcision i værdifastsættelsen og beskatningen af aktiverne, når de bliver overført mellem selskaber internt i en virksomhed. Det er ikke muligt at spå om, hvor store beløb projektet kan generere, men den interne handel med immaterielle aktiver er meget stor. Derfor er det her formentlig også et område, man kommer til at se milliardforhøjelser på,« siger Holger K. Nielsen.

Ifølge Skatteministeriet foregår 60-70 procent af den samlede verdenshandel mellem koncernforbundne selskaber. Derfor har skattemyndighederne i en lang række lande stigende fokus på, at handlerne på tværs af landegrænser foregår på markedsvilkår, så beskatningen bliver korrekt.

DI utilfreds med pressehåndtering

I Danmarks største erhvervsorganisation, DI, støtter skattepolitisk chef Jacob Bræstrup Skats bestræbelser på at sikre, at lovningen overholdes, men han er alligevel utilfreds med SKATs og Skatteministeriets håndtering af transfer pricing-området i medierne.

»Vi har desværre set en uheldig tendens til, at Skats pressehåndtering i forbindelse med indsatsen har været kluntet og skabt usikkerhed i erhvervslivet. Man har f.eks. været ude med bombastiske udmeldinger om, hvor meget Skat mener, at virksomhedernes skattepligtige indkomst skal forhøjes med – uden at forklare, at disse forhøjelser i mange tilfælde mangler at blive afgjort ved domstolene,« siger Jacob Bræstrup.

Han henviser til, at en række af Skats afgørelser har ført til klager til Landsskatteretten eller er under forhandling med udenlandske myndigheder.

»Den negative retorik skaber en opfattelse af, at Skat betragter virksomhederne som modstandere, ligesom det skaber usikkerhed om fremtidige lovindgreb, hvilket går ud over investeringerne,« siger Jacob Bræstrup.

Holger K. Nielsen afviser, at skattemyndighedernes fremfærd gør det vanskeligere at tiltrække investeringer, og han henviser til et nyt samarbejdsprojekt med en række af landets største virksomheder. Det nye såkaldte TaxGovernance-projekt (se anden artikel på disse sider) skal sikre en hurtigere afklaring af virksomhedernes skatteforhold, og Holger K. Nielsen appellerer til, at de forskellige tiltag bliver set i en sammenhæng.

»Det er ikke en klapjagt. Det er vigtigt at se i sammenhæng med TaxGovernance. Tax­Governancen er en stor fordel for virksomheder, der vil investere i Danmark,« siger han.

Skat forventer at offentliggøre den samlede indsatsplan for 2013 i løbet af få uger.