Skatteminister inddrager SMV'ere i kamp mod bøvl

Læs mere
Fold sammen
Erhvervslivet skal hjælpe skatteministeren med at regelforenkle. Derfor opretter han et særligt sekretariat og åbner

en hjemmeside, hvor virksomheder kan foreslå forenklinger.


- Vi skal se på, om vi overhovedet har brug for alle de

oplysninger, virksomhederne er tvunget til at afgive til skattevæsenet. Spørgsmålet er dels i hvilket omfang, skattevæsnet

har behov for oplysningerne, dels om nogle af vores oplysninger kan bruges af andre myndigheder, så virksomhederne slipper for

at indberette flere gange til det offentlige, siger Svend Erik Hovmand.


Han åbner i dag en hjemmeside, hvor skatteborgere

får mulighed for at fortælle om deres erfaringer med bøvl med skattevæsnet og komme med forslag til forenklinger.

Svend Erik Hovmand håber især, at små og mellemstore virksomheder vil gøre brug af muligheden. Forslagene

vil blive behandlet af et nyetableret Sekretariat for regelforenkling.


Skatteministeriet skal samtidig undersgøe, om

der er behov for alle indberetninger og om skattekontrolloven kan forenkles sådan, at Told og Skats behov for indberetninger

står mål med virksomhedernes omkostninger ved at indberette oplysninger.


Undersøgelsen skal være færdig

ved udgangen af året. I dag foretager virksomheder omkring 100 mio. indberetninger til skattemyndigheder årligt, heraf

vedrører ca. 80 pct. den fortrykte selvangivelse, mens ca. 20 pct. er såkaldte kontrolindberetninger.

Skattestop

står fast

Selvom ministeriet er parat til at overveje forslag, der koster penge, understreger skatteministeren, at forenklinger

skal holde sig indenfor rammerne af skattestoppet.


Det vil kunne blokere for regelforenkling, der virkelig batter, advarer erhvervslivets

organisationer, som ellers er positive overfor, at skatteministeren prioriterer regelforenkling højt.


- Skattestoppet

gør det ikke nemmere. En lang række af den tidligere regerings tiltag på skatte- og afgiftsområdet havde

provenuemæssige konsekvenser. Derfor er det meget vanskeligt at se på en decideret regelforenkling, unden også at

se på det provenuemæssige, siger Jette Nøhr fra Dansk Industri.


Henrik Friis fra Foreningen af Registrerede

Revisorer går endnu videre.


- Det er et skridt i den rigtige retning, men hvis regeringen virkelig vil regelforenkle på

skatteområdet, skal der et politisk opgør med den måde vi i dag tænker skat sammen med sociale forhold, adfærdsregulering

og milimeterretfærdighed til.


- Det er ikke noget, der er gjort på 1-2 år, siger Henrik Friis.


Erhvervsorganisationerne

vil bliver inddraget i arbejdet via en arbejdsgruppe, som får departementschef i Skatteministeriet Peter Loft som formand.