Skattehop på fri bolig bremses nu

Skattestoppet skal også gælde for hovedaktionærernes fri bolig. Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) ændrer et

nyt lovforslag, så beskatningen af aktionærernes bolig fremover bliver frosset fast.


Det sker efter kritik fra Foreningen

af Registrerede Revisorer, FRR, som beskrevet i en artikel i ErhvervsBladet i slutningen april.


Dengang påpegede skattekonsulent

i FRR, Mads Grønnegaard, at trods regeringens løfter om skattestop må hovedaktionærerne finde sig i en højere

beskatning, efterhånden som deres bolig stiger i værdi.


Men i en revideret udgave af lovforslaget er der lagt loft

over den del af skatten af fri bolig, som tager sit udspring i ejendomsværdiskatten.


Derved får aktionærerne

samme vilkår som lønmodtagerne, der fortsat skal betale det samme i skat, selv om værdien af deres bolig vokser.


-

Vi er tilfredse med, at man sidestiller hovedaktionærer med almindelige boligejere. Det er svært at komme med et andet

forslag, og den skævhed, der har været, er der blev rettet op på, siger Mads Grønnegaard.

Lighed

med andre

Regeringens nye forslag går ud på, at hovedaktionærerne i lighed med alle andre boligejere skal betale

én pct. i skat af den del af vurderingen, der ligger under 3,04 mio. kr. For den del, som ligger over, hedder skattesatsen

tre pct. Men skatten låses fast på vurderingen fra år 2002 og kan således ikke stige i årene fremover.


I

det oprindelige forslag fra regeringen var det ikke tilfældet for beskatningen af fri bolig.


For hovedaktionærerne

kommer hertil en skat på fem pct. af vurderingen. Det er den reelle beskatning af fri bolig, og den skal være med til

at sidestille hovedaktionærerne med almindelige boligejere, der skal betale renter og afdrag på deres lån.


Mads

Grønnegaard betegner det nye forslag som bedre end ventet. Specielt positivt er det for hovedaktionærerne med de dyreste

boliger, der får hele fire pct. af deres skat låst fast.


- Omvendt beregnes de fem pct. af den aktuelle vurdering

og er således ikke omfattet af noget utimativt skattestop, men det er lønnen jo heller ikke, siger Mads Grønnegaard.


Han

fremhæver dog, at der altid er en bagside af medaljen. Hovedaktionærerne skal til at holde styr på to forskellige beregningsgrundlag.

Et for ejendomsværdiskatten og et for fem pct.-satsen. Det gør hele regnestykket betydeligt mere kompliceret.


-

Hovedaktionærerne skal have fat i lommeregnerne og holde styr på to forskellige beregninger. Til gengæld kan de

glæde sig over, at skatten ikke stiger hurtigere end for andre grupper, siger Mads Grønnegaard.


I Håndværksrådet

bliver forslaget også modtaget med stor tilfredshed.


- For den enkelte hovedaktionær er ejendomsskatten vokset og

vokset de senere år. Så det er en god og meget fornuftig lovændring, som skatteministeren kommer med. Derved bliver

hovedaktionærerne ligestillet med alle andre i samfundet, der også får et loft over deres ejendomsskat. Det komplicerer

ganske vist reglerne en anelse, men det er ikke ret meget, siger Søren Nicolaisen.