Skattefrie personale-goder hitter ved lønforhandlinger

Mens parterne på arbejdsmarkedet i disse dage forhandler på livet løs om nye overenskomster med lønstigninger

på op til tre procent, er der hos danskerne langt større interesse for skattebegunstigede personalegoder som arbejdsgiverbetalte

sundhedsforsikringer, fri telefon, ADSL-forbindelser og hjemme-pc-ordninger.ErhvervsBladet har talt med en række revisionsfirmaer,

der alle bekræfter, at lukrative personalegoder er i høj kurs.Medarbejderne er mere end villige til at give afkald

på en højt beskattet lønstigning mod tilgengæld at få eksempelvis en opkobling til arbejdsstedets

netværk.- Vi er ofte ude og tale om fleksible lønpakker og det sker ikke mindst i lyset af de kommende løn-

og overenskomstforhandlingerne i virksomhederne. Fra lønmodtagerne er der en evig jagt efter løn, som beskattes lavest muligt,

siger seniormanager i Ernst & Youngs skatteafdeling, Annie Baare.

Samtale med chefen

Topscoreren blandt personalegoderne

er ADSL, og den største danske udbyder, TDC, afvikler pt. en omfattende reklamekampagne, som skal sætte ADSL på

dagsordenen ved medarbejdersamtalerne. "Få to vindere til medarbejdersamtalen", lyder det glade budskab.Medarbejderen

får ADSL til halv pris, uden det koster virksomheden noget. Og medarbejderne har tilsyneladende fattet budskabet:- Vi

får utroligt mange henvendelser fra medarbejdere, der ønsker informationer om Medarbejderbredbånd, så de

selv kan tage det med til samtalen med chefen. Fremover bliver det helt almindeligt, at medarbejderne vil have bredbånd som

en del af lønpakken, siger markedschef Mette Marie Ostenfeld, TDC Erhverv. Hun sidder med produkt ansvaret for Medarbejderbredbånd

i TDC.Konkurrenten Cybercity bekræfter tendensen:- Vi mærker en voldsom interesse for ADSL via den såkaldte bruttolønsordning.

De første måneder af året har vi solgt tre til fire tusinde opkoblinger og det svarer til mellem 30 og 40 pct.

af det totale salg via ordningen, siger adm. direktør Henrik Clausen, Cybercity.

Vide rammerHenrik Clausen fortæller,

at tilgangen både skyldes nytegninger af medarbejdere ved virksomheder som Cybercity i forvejen har aftale med og private kunder,

der konverterer deres abonnement til bruttolønsordningen.En netopkobling er dog langt fra det eneste personalegode, som virksomhederne

har med på deres program. Både KPMG og Ernst & Young fremhæver, at der efter en række afgørelser

i både Ligningsrådet og ved Landskatteretten er kommet meget vide rammer for, hvilke personalegoder virksomhederne kan

tilbyde deres ansatte på fordelagtige skattevilkår. Nogle af dem er direkte skattefrie, mens andre blot er lempeligt beskattet.Skatterådgiver

Søren B. Aa-gaard fra KPMG påpeger, at eksempelvis fri bolig kan være en særdeles attraktiv mulighed for

mange medarbejdere.- Det gælder om at finde de områder, hvor der er mere eller mindre skattefrihed. Det kan være

en fri parkeringsplads ved arbejdet, fri bolig eller uddannelse. Men virksomhederne skal selvfølgelig være opmærksomme på,

at der på et tidspunkt kan komme lovændringer på området, siger Søren B. Aagaard.