Skattefald skaber pensionspanik

Der er store penge at tjene for 640.000 danskere, hvis de skyder penge ind på en pension, inden regeringens skatteudspil træder i kraft.

Regeringens planlagte fald i skatterne gør det til en stor økonomisk fordel for meget store grupper herhjemme at skyde mest muligt ind på ratepensioner i de kommende år.

Årsagen er, at grænsen for hvornår der skal betales mellem- og topskat sættes op.

Regeringen skønner, at ikke færre end 640.000 danskere fremover vil få en lavere marginalskat.

For denne store gruppe vil det fremover blive dyrere at spare op til alderdommen og dermed en fordel at udnytte de nuværende muligheder, mens tid er.

Fordel skrumper
Cheføkonom i Danica Pension, Jens Christian Nielsen, siger, at der i år og til næste år sandsynligvis vil komme ekstra store indbetalinger på pensioner, fordi fordelen ved denne opsparing fremover bliver mindre.

Indskud på ratepensioner kan rækkes fra i topskatten. Det betyder, at man reelt kun selv skal betale 41 kroner for hver 100 kroner, man indbetaler på en pensionsordning, hvis man betaler topskat. Resten sparer man i skat.

Betaler man kun mellemskat, er det 56 kroner af hver 100 kroner, der skydes ind på en pension, man selv skal betale. Resten sparer man i skat.

»Men store grupper af danskere vil over de kommende år blive løftet ud af både top- og mellemskatten. Derved får deres pensionsindskud en lavere skattemæssig værdi. De skal med andre ord betale mere selv og vil spare mindre i skat,« siger Jens Christian Nielsen.

Samlet vil 500.000 personer gå fra mellem- til bundskat. For denne gruppe betyder indskud på pensioner, at de fremover selv skal betale 62 kroner selv, af hver 100 kroner de indtaler på en pension. Det er seks kroner mere end i dag, hvor de slipper med 56 kroner.

Andre 140.000 personer vil ikke længere skulle betale topskat. De skal fremover betale 56 kroner, og ikke som i dag 41 kroner, af indskud på pensioner.

»Så alle disse 640.000 personer skal kigge nøje på deres pensioner fremover. Denne store gruppe vil få en sikker gevinst ved at indbetale på pension inden 2009,« siger Jens Christian Nielsen.

Han tilføjer, at såfremt topskatten sættes yderligere ned fremover, sådan som flere politiske partier ønsker, ud over hvad der allerede nu er på tegnebrættet, er det også en god ide at betale penge ind på pensioner.

»Så vil man nemlig nu kunne fratrække indskud i topskatten og fremover slipper for at betale samme høje skat af pensionerne, når de kommer til udbetaling,« siger Jens Christian Nielsen.

Grænse hæves
I dag betales der topskat af indkomster over 327.200 kroner efter arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra. Det bliver til 355.652 kroner før bruttoskat.

Men denne grænse for topskat vil regeringen hæve med 16.000 kroner, så den kommer til at lyde på 343.200 kroner efter bruttoskat og 373.043 kroner før bruttoskatten betalt.

Det vil sige, at man fremover skal have en indkomst på 416.143 kroner (43.100 kroner plus 373.043 kroner) for at få den fulde glæde i topskatten af det maksimalt tilladte private indskud på en ratepension, der hedder 43.100 kroner i år. Det er noget mere end i dag, hvor den maksimale grænse hedder 398.752 kroner. Så også hvis man tjener mellem 398.752 og 416.143 kroner før bruttoskat, skal man skynde sig at indbetale mest muligt på en pension, hvis man vil have fuld glæde af fradraget.

På tilsvarende måde bliver grænsen for, hvornår man skal betale mellemskat sat op fra 304.000 til 353.000 kroner før bruttoskat, så også her er der noget at tænke over.

Alle satserne vil blive reguleret op over de kommende år med den almindelige prisudvikling.