Skattedirektør: Jeg vil ikke bidrage til diskussionen om ansvarsplacering

For to år siden blev direktionen i Skat orienteret om dårlig kontrol med udbetalinger, og en person blev udpeget til at forbedre kontrollen. Det bekræfter skattedirektør Jesper Rønnow Simonsen, der dog hemmeligholder navnet.

Skattedirektør Jesper Rønnow Simonsen vil ikke deltage i diskussioner om ansvarsplacering i forbindelse med den skandaløse svindel for 6,2 milliarder skattekroner. Her er han fotograferet i selskab med tidligere skatteminister Holger K. Nielsen (SF). Arkivfoto: Michael Bothager
Læs mere
Fold sammen

Jesper Rønnow Simonsen bliver stille, da han bliver spurgt, hvornår han første gang blev orienteret om mulig svindel i sagen om de 6,2 milliarder forsvundne skattekroner. Han leder efter nogle dokumenter. Efter 15-20 sekunder giver han svaret:

»Jeg hørte første gang om mistanke om svindel 7. august 2015. Først torsdag 20. august hørte jeg så, at der var begrundet mistanke om egentlig kriminalitet,« siger Jesper Rønnow Simonsen i et telefoninterview med Berlingske om sagen, der bliver omtalt som en skandale og en af danmarkshisto­riens største svindelsager med statskassens penge.

Meddelelsen i august 2015 var dog langtfra første gang, skattedirektøren blev bekendt med, at Skats kontrolsystemer har sine svagheder. Allerede for mere end to år siden, før sommerferien 2013, modtog Jesper Rønnow Simonsen en revisionsrapport, som kan få afgørende betydning i sagen.

Skatteministeriets Interne Revision (SIR) meddelte 30. maj 2013 i klare vendinger, »at SKAT bør sikre sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat.«

Rapporten blev fremsendt til departementschefen i Skatteministeriet, Jens Brøchner, men altså også til Jesper Rønnow Simonsen, der er direktør for styrelsen med navnet Skat.

Jesper Rønnow Simonsen bekræfter over for Berlingske, at han husker rapporten, at han læste den, og at han reagerede på den.

Modtog du revisionsrapporten på de 18 sider fra maj 2013, som jo peger på, at kontrollen ikke er god nok?

»Ja, det gjorde jeg,« siger Jesper Rønnow Simonsen.

Hvad var din reaktion på rapporten?

»Vi modtager en hel del revisions­rapporter i Skat, både fra Rigsrevisionen og fra Skatteministeriets revision. Der er rigtigt stor interesse for Skat, og derfor modtager vi i omegnen af 50 om året, og da vi får så mange, har vi en særlig proces for, hvordan de bliver behandlet. De bliver behandlet på et direk­tionsmøde, hvor der bliver truffet beslutning om, hvem der har ansvaret for at følge op på rapportens anbefalinger,« siger Jesper Rønnow Simonsen.

Hvad skete der med rapporten fra maj 2013? Hvem fik ansvaret for at følge op på den?

»Det bliver en del af den undersøgelse, som intern revision gennemfører.«

Hvorfor vil du ikke nævne navnet? Er det, fordi du ikke kan huske, hvem der fik ansvaret?

»Det er mere kompliceret end som så. Der er en række anbefalinger både i en rapport fra 2013 og fra 2010, og ja, vi har besluttet en opfølgningsproces for det, og jeg er selvfølgelig interesseret i at få at vide, om den opfølgningsproces har været, som den skulle være. Det er det, som intern revision nu skal se på.«

Var det dit ansvar at følge op? Eller gav du det ansvar videre til en anden direktør?

»Det bliver noget, som rapporten fra intern revision må svare på. Jeg har ikke på nuværende tidspunkt lyst til at bidrage til alle mulige spekulationer om ansvars­placering. Nu skal intern revision have ro til at lave undersøgelsen grundigt, og vi stiller alle ressourcer til rådighed for intern revision. Men noget af det, som også vil være en del af undersøgelsen er, hvem har gjort hvad og hvorfor, og hvem der har haft ansvaret for hvilke processer og initiativer.«

Men hvis du vil undgå spekulation om ansvarsplacering, kunne du jo vælge at tage ansvaret på dine skuldre, fordi du står i spidsen for Skat og har kendt til den utilstrækkelige kontrol?

»Jo, men i så stor en virksomhed, som Skat er, har vi organiseret os på en måde, så der er en række forretningsområder, som har det faglige ansvar for, hvad der foregår i Skat. Så når vi behandler en revisionsrapport, handler det om at få dem placeret det rigtige sted i vores forretning, så de, der rent faktisk arbejder med sagerne, også får fulgt op på sagerne.«

Har du på noget tidspunkt overvejet, om du skulle forlade din post for at skabe ro om de andre direktører og Skat som myndighed?

»Nej, foreløbigt er det min opgave at finde ud af, hvad der er foregået omkring den her svindelsag, og fra det øjeblik, jeg blev orienteret om sagen, mener jeg, at jeg har gjort, som jeg skulle.«

Er der noget, du har fortrudt i din håndtering af sagen siden 2013?

»Det ved jeg ikke endnu. Nu er intern revision sat på for at få undersøgt sagen, og så må vi se, hvad undersøgelsen konkluderer,« siger Jesper Rønnow Simonsen.

Han har siden 1. januar 2013 haft posten som direktør for Skat.