Skats opgør om skattely trækker ud

De danske skattemyndigheders forsøg på at bremse selskabers overførsler af milliarder til skattely trækker ud. Flere selskaber, som Skat kører sag mod, har krævet sagerne forelagt EU-domstolen.

Solnedgang på Seychellerne Fold sammen
Læs mere
Foto: Peter Hauerbach

Flere af de mindst 16 selskaber, de danske skattemyndigheder kører sag mod i et opgør om milliardoverførsler til skattely som Cayman Islands, Guernsey og Seychellerne, har krævet sagerne forelagt EU-domstolen. Det betyder, at sagerne tidligst i 2015 vil blive afgjort ved en dansk domstol, skriver Jyllands-Posten.

Skat har indledt en række såkaldte beneficial owner-sager mod multinationale og kapitalfondsejede selskaber, som har ført store pengebeløb ud af Danmark til skattelylande. Ifølge Skat, der har rejst krav på omkring fem milliarder kroner mod mindst 16 selskaber, skal der betales skat i Danmark af overførslerne.

Flere af selskaberne har krævet, at EU-domstolen vurderer kravet. Det vil forsinke sagsbehandlingen betydeligt, oplyser Skatteministeriet i en mail til avisen:

»En række af sagerne er indbragt for domstolene. Disse sager er alle sat i bero, idet der er enighed mellem ministeriet og rådgiverne om en forelæggelse for EU-Domstolen med henblik på at få afklaret begrebet retmæssig ejer. Det må på grund af spørgsmålenes karakter og kompleksitet forventes, at de forelagte spørgsmål for EU-Domstolen tidligst vil blive afklaret medio 2015. Først herefter kan vi forvente en stillingtagen fra de danske domstole«.

Skattechef Leo Ruis fra den hollandske søtransportkoncern Heerema, der har fået et krav på en halv milliard kroner plus renter fra Skat, kalder det »en katastrofe« for selskaber, at ende i sager, hvor der opstår usikkerhed om skattesituationen.

»Og jo længere sagerne varer, jo længere vil perioden med usikkerhed vare. Det er hverken i selskabernes eller ministeriets interesse, for også ministeriet har brug for en afklaring om sine muligheder for at opkræve skat,« siger han.

EU-domstolens afgørelse kan ikke blot få indflydelse på Skats forsøg på at begrænse selskabernes brug af skattely, men også for lignende sager i resten af EUs medlemsstater, vurderer skatteprofessor på Aarhus Universitet Aage Michelsen.

»Det er i høj grad en spændende problemstilling, og der er virkelig mange penge på spil,« siger skatteprofessoren til Jyllands-Posten.

»Hvis EU-Domstolen siger, at beneficial owner-sagerne er i strid med grundlæggende frihedsrettigheder, vil det få betydning for alle medlemsstater i EU,« siger Aage Michelsen.