Skat på jagt efter finurlig bonusløn

Skat er i gang med at kulegrave bonusudbetalinger til medarbejdere uden om skattevæsenet ved brug af valutaudlændinge konti i danske banker.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Har en række danske virksomheder fundet en lidt for smart fidus til at udbetale bonusser til deres medarbejdere? Det spørgsmål har Skat i det seneste halve år forsøgt at få et svar på.

Skat har kulegravet påstået svindel med bonusudbetalinger til medarbejdere uden om skattevæsenet gennem brug af valutaudlændinge konti i danske banker. Det sker Dagbladet Børsen.

Ifølge avisens oplysninger har projektet resulteret i en række konkret afgørelser, hvor privatpersoner er blevet afsløret i at have undladt at fortælle om lønudbetalinger herunder bonusafløning i millionklassen til danske myndigheder.

Flere virksomheder er samtidig i myndighedernes søgelys for at have oprettet konti, der gør det lettere for deres medarbejdere at snyde. Blandt andet gennem brug af datterselskaber i skattely-lande.

Der kan derfor komme anmeldelser til statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet til efteråret.

Se på flere sager
Hos Skat bekræfter chefen for økonomisk kriminalitet afdelingsleder Preben Buchholtz Hansen initiativet.

”Vi har et projektet, hvor vi kigger på valutaudlændinge konti i danske banker. Det er konti, hvor der ikke nødvendigvis er et cpr-nummer eller cvr-nummer på og dermed ikke nogen automatisk indberetning til skat,” siger Preben Buchholtz Hansen.

”Det har vi set på i et halvt års tid og midt i august samlet vi op på erfaringer i forhold til, om vi skal øge ressourceforbruget på det. Altså se på flere sager og om der er grundlag for et større samarbejde med politiet”, siger Preben Buchholtz Hansen.