Skat på grunde steg en milliard

Danske boligejere måtte i 2015 af med knap en milliard kroner mere i skat end året før. Der er udsigt til endnu en stigning i år.

Udsigt fra Carlsberg på Vesterbro fotograferet 11. november 2015. Humleby, Vesterbro og indre København i synsfeltet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Boligerne luner godt i statskassen. Boligejerne betalt i 2015 i alt 28,1 milliarder kroner i alene i grundskyld, og det er 0,9 milliarder kroner mere end året før - svarende til en stigning på 3,4 procent.

Det oplyser Danmarks Statistik. Tallet udgøres af den såkaldte grundskyld, skatten på grunde, som i 2015 udgjorde 88 procent af det samlede provenu fra ejendomsskatter og dækningsafgifter, som betales for bl.a. forretningsejendomme.

Ejendomsværdiskatten indgår i personskatterne.

Bag tallet ligger der en stigning i grundskylden og et svagt fald i dækningsafgiften. Grundskylden er i modsætning til ejendomsværdiskatten ikke omfattet af det såkaldte skattestop. Det betyder, at grundværdiernes stigning slår igennem i beløbene på trods af et lille fald i den promille, grundskylden beregnes ud fra.

»Gennem efterhånden en længere årrække har det stået lysende klart for mange boligejere, at skattestoppet for boligejerne ikke hindrer stigende boligbeskatning samlet set. Boligejernes udgifter til grundskyld er således steget i stor stil. Selv om boligpriserne de seneste år har været stigende, er huspriserne på landsplan stadig små 10 procent fra pristoppen tilbage i 2007. Trods dette, er udgifter til grundskyld steget med 9,1 mia. kroner svarende til en stigning på hele 58 procent siden 2007. De store stigninger i grundskyldsbetalingerne kan forklares med en forsinket regning fra nullernes boligprisfest, da der via skattestoppet løbende har været sat et loft over, hvor meget de afgiftspligtige grundværdier kunne sættes op med fra år til år,« skriver cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Fremadrettet er der dog udsigt til en pause i stigningen.Regeringen har fastfrosset beskatningsgrundlaget for ejerboliger i 2016, mens der arbejdes med et nyt system til at foretage vurderinger af ejendomme.