Skat klar til at granske koncerners skat

Skat vil granske selvangivelserne fra op mod 150 internationale koncerner for at se, om de har betalt det, de skal i skat. Det sker på baggrund af de nye regler om transfer pricing.

Op mod 150 virksomheder, som ikke betaler skat i Danmark, skal have gransket selvangivelserne for at se, om de omgår reglerne. Fold sammen
Læs mere
Betaler de danske og internationale koncerner det, de skal i skat, eller bliver overskuddet sendt videre til andre lande? Det spørgsmål vil Skat forsøge at få svar på i den kommende tid. Det sker ved, at op mod 150 danske og internationale koncerner får deres selvangivelser udtaget til kontrol.

Nogle af disse koncerner har ikke betalt skat i Danmark, og Skat vil forsøge at finde svar på, hvorfor det ikke er sket. Det sker bl.a. med baggrund i de nye regler om dokumentation for de interne afregningspriser også kaldet transfer pricing.

Reglerne strammet
De nye regler indeholder en stramning af kravene til dokumentationen, og de er lavet for at undgå, at koncerner flytter deres overskud fra Danmark til et land, hvor der betales betydeligt mindre i selskabsskat.

»Vi udtager årligt selvangivelser fra 100-150 koncerner til nærmere kontrol. Vores formål er at finde ud af, om virksomhederne, når de handler internt, har gjort det til markedspriser. Med de nye regler har vi fået nogle mere klare og robuste retningslinjer for, hvilken dokumentation det er, virksomhederne skal lave,« siger kontorchef Jesper Wang-Holm.

Han understreger, at virksomhedernes selvangivelser er udtaget efter i alt fem forskellige kriterier. Det drejer sig om overdragelse og betaling for brug af immaterielle rettigheder, om koncernfinansieringen, manglende betaling for forskellige administrative ydelser i danske moderselskaber og transaktioner til og fra skattelylande.

»Det er de områder, vi har bedt vores revisionsmedarbejdere sætte særlig fokus på,« siger Jesper Wang-Holm.

Giver nogle fordele
De nye regler for transfer pricing blev vedtaget for to år siden, fordi det kom frem, at en række multinationale selskaber ikke betalte skat i Danmark.

Mistanken var, at de manglende betalinger skyldtes, at den danske del af koncernerne betaler en overpris for varer og eller tjenesteydelser som de køber af et datterselskab i et lande, hvor selskabsskatten er i nærheden af nul.

Det fik Folketinget til at indføre en nye lov som satte en højere standard for, hvordan virksomhederne skal vise, at den interne handel i koncernen foregå til markedspriser. I reglerne er der fem forskellige krav til dokumentation, som virksomhederne skal overholde. Derved kan de bevise, at deres interne afregning foregår korrekt. Hertil kommer, at Skat fra indkomståret 2007 kan uddele bøder til selskaber, der ikke har orden i papirerne.

Både Dansk Industri (DI) og revisor og rådgivningsfirmaet Deloitte fremhæver, at det er for tidligt at sige, hvordan de nye regler vil påvirke selskabernes skattebetalinger. Reglerne giver ekstra byrder til virksomhederne, fremhæver Deloitte og DI.

Deloitte mener samtidig, at reglerne giver nogle klare fordele for virksomhederne.

»De nye regler opstiller konkrete krav til TP-dokumentationen, og derved har man fjernet usikkerheden om, hvor meget og hvilken dokumentation er nødvendig. Det er meget hensigtsmæssigt, at virksomhederne nu ved, at hvis de udarbejder TP dokumentation, der lever op til reglerne, så har Skat fået de relevante informationer, og der vil ikke være grundlag for bøder,« siger partner hos Deloitte, Jonathan Bernsen.

Øgede krav til Skat
Han påpeger dog, at de nye regler ligeledes stiller større krav til medarbejderne hos Skat.

»Skat har oprettet nogle lokale TP-centre, og det er efter min opfattelse det rigtige at gøre. Man er nødt til at være specialiseret for at kunne revidere TP. Det vil i løbet af de næste par år vise sig, om Skat er i stand til at opbygge og vedligeholde tilstrækkelige TP-kompetencer rundt omkring i landet, og om man fra Skats side formår at koordinere indsatsen, så man som virksomhed kan forvente at få det samme svar uanset, om man har med det ene eller andet TP-center at gøre,« siger Jonathan Bernsen.

Skat afleverede i februar i år en rapport til Folketingets Skatteudvalg om virksomhedernes brug af interne afregningspriser. I rapporten kan man læse, at stadig flere koncerner får reguleret deres indkomst, fordi de ikke har brugt TP-reglerne rigtigt. Tilbage i 2002 var der kun 19 sager, og de pågældende selskaber fik deres indkomster sat i vejret med i alt 48 mio. kr. Sidste år var der 38 sager, og de gav anledning til reguleringer på i alt 4,49 mia. kr.