Skat kan også fejle

Skattefokus: I dag om hvordan et selskab slap for beskatning af 17 millioner kroner.

Læs mere
Fold sammen

Ældre indkomstansættelser kan kun genoptages inden for visse frister.

Det har Skat måttet sande. Dermed slap et selskab for beskatning af 17 mio. kr.

Blandt mange andre opgaver har Skat også til opgave at kontrollere, at en selvangiven skattepligtig indkomst er opgjort korrekt. Er den ikke det, skal Skat ændre indkomsten, hvad enten det er en fejl i skatteyderens favør eller i Skats favør.

Som udgangspunkt er tidsfristerne for at ændre en ældre indkomstansættelse ens for såvel Skat som for os skatteydere. Det har Landsskatteretten bekræftet i en sag, hvor Skat havde glemt at forhøje et selskab med en indkomst på ca. 17 mio. kr..

Sagen drejede sig om et selskab, som i 2003 havde fået tilbagebetalt ca. 17 mio. kr. fra Skat. I 1998 og 1999 var selskabets skattepligtige indkomster opgjort uden at medregne de 17 mio. kr., som jo netop var indbetalt til Skat. Når beløbet så bliver tilbagebetalt, er beløbet selvsagt skattepligtigt.Det glemte Skat dog i første omgang.

Både Skat og vi andre kan få en indkomstansættelse genoptaget indtil 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Derefter kan en indkomstansættelse kun genoptages, hvis der foreligger ekstraordinære forhold, og selv da skulle det dengang ske inden rimelig tid jvf. loven. Efterfølgende er fristen fastsat til seks måneder, efter man bliver bekendt med det, der kan begrunde en genoptagelse.

Det fremgår ikke af sagen, hvornår Skat ville forhøje selskabets indkomst med de 17 mio. kr., men det skete ikke umiddelbart, efter at beløbet var betalt tilbage.

Og da selskabets indkomst alene kunne forhøjes efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse, skulle indkomstændringerne have været sket inden rimelig tid efter tilbagebetalingen. Landsskatteretten stadfæstede, at Skat ikke havde forhøjet selskabets indkomster inden rimelig tid, og dermed blev de 17 mio. kr. reelt skattefrie for selskabet.