Skat bruger til RKI-metoder

Data mining. For at kunne finde ud af hvem, der skal til torskegilde hos Skat , er der Skat ved at opbygge en masse statistik digitalt. Sammen med ny software, vil Skat i fremtiden kunne forudsige, hvem der vil snyde.

Banker henter viden om folk og adfærd hos RKI eller andre oplysningsbureauer, når de siger nej eller ja til lån.

Viden om folks adfærd bliver også brugt, når Skat udtager virksomheder til en nærmere granskning af deres regnskab.

Skat arbejder endda på, at blive så god til at tolke virksomheders "skatte- og momsadfærd", at Skat næsten kan regne ud, hvem der vil snyde næste år. Det siger flere fagfolk og bekræftes af Skat.

Hos brancheorganisation er afdelingschef Henrik Friis ikke tilfreds.

- Når man bliver kreditvurderet er det trods alt frivilligt. Men her er vi alle tvunget til at betale Skat, siger afdelingschef Henrik Friis, HTS

Skats særlige statistiske software vil med tiden kunne pege på en helt bestemt gruppe, eksempelvis "alle telebutikker i Østjylland, ejet af mænd i fyrrene med bil, båd og aktier på Nasdaq" og samtidig være sikker på træfsikkerheden.

Skats chef for Erhvervsligningsprojektet Michael Pedersen bekræfter udviklingen.

- Vi kører lige nu med Business Intelligence, som betyder, at vores skattefolk får serveret flere nyttige oplysninger ved udvælgelsen. Men meningen er, at vi fremover også kan lave data mining. Det gør vi allerede i inddrivelsen, siger Michael Pedersen.

Data mining er en type software, der kan "forudsige" bestemt adfærd, ved at pege på mønstre i data (statistik) og dermed angive sandsynligheder for at en vis begivenhed indtæder .

Men det forudsætter, at Skat får udbygget modellen gennem flere år. Jo flere data, jo mere kan systemet gøre.

For afdelingschef Morten Ruggard hos Foreningen af Registrerede Revisorer er udviklingen helt naturlig.

- Skats servicestrategi, som jo også betyder en lettelse for erhvervslivet, er udmærket. Nu går Skat ikke længere ud fra at alle snyder, men segmenterer virksomhederne. Data mining kan være med til at finde de brådne kar, siger Morten Ruggard.

Hos én af landets udbydere af software til data mining, SPSS, bekræfter civilingeniør og ekspert på området Carsten Dalsgaard, at det er den vej udviklingen går på skatteområdet.

- Skat kan endnu ikke gøre det med dét, de har fra deres leverandør Business Objects. Men vi ved, at det svenske Skatteverket kan. For dem leverer vi til, oplyser Carsten Dalsgaard.

Han oplyser, at Skatteverket opdeler de "forkerte skatteansættelse" i kategorier, og at man ved udvælgelsen til torskegilde bruger statistik. Man sorterer simpelt hen svenskerne ud fra, om de har sandsynligheden for skattesnyd for eller i mod sig.