»Skal virksomhederne betale for, at Skat prøver grænser?«

Det er et stort problem, at selskaber ikke får dækket deres omkostninger ved retssager med Skat, selv om virksomheden har vundet i første instans. Eksperter og erhvervsorganisationer opfordrer til at genindføre ordningen.

»Er det fair, at virksomhederne skal betale for, at Skat gerne vil have prøvet deres grænser af ved domstolene,« spørger Peter Rose Bjare, skattepartner i KPMG. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

De danske skattemyndigheder er blevet langt mere aggressive hvad angår at teste grænserne for skattelovgivningen. Derfor er det et stort retssikkerhedsmæssigt problem, at selskaber og fonde ikke får dækket deres sagsomkostninger i retssager med Skat. Sådan lyder kritikken fra erhvervsorganisationer og eksperter.

»Skat bliver mere og mere aggressive til at udfordre lovgivningen og køre prøvesager, når Skat vil have afgjort principielle spørgsmål. Skat har serveretten og har derfor en afgørende fordel i forhold til at udvælge de sager, som de vil forfølge. Derfor er det endnu mere afgørende, at virksomheder kan se frem til at få dækket deres omkostninger, hvis de bliver udsat for prøvesager,« siger Peter Rose Bjare, skattepartner i KPMG.

»Er det fair, at virksomhederne skal betale for, at Skat gerne vil have prøvet deres grænser af ved domstolene,« spørger han.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske i dag kan fortælle historien om Herlev-virksomheden Paranova, der har vundet en strid med Skat i Landsskatteretten. Men Skatteministeriet og Kammeradvokaten har vurderet, at sagen er så principiel, at landsretten bør tage stilling til den. Omkostningerne til sagen vil dog langt overstige det beløb, som striden mellem Skat og Paranova drejer sig om.

»Det er en principiel sag, som Skat selv har anket efter et nederlag i Landsskatteretten, og alligevel kan Paranova ikke få dækket sine udgifter i landsretten. Hvis Paranova ikke har råd til at føre denne sag, så risikerer de at indgå et forlig. Oven i købet i en sag, som Skat selv vurderer, er principiel. Det er et kæmpe problem for retssikkerheden,« siger Henriette Kinnunen, chefjurist hos den borgerlige tænketank CEPOS.

Dyrt at få ret

I 2009 blev den såkaldte omkostningsgodtgørelse sparet væk ved skattereformen. Privatpersoner og selvstændige erhvervsdrivende kan få dækket hele eller dele af deres omkostninger ved retssager mod Skat afhængig af udfaldet, mens selskaber og fonde får dækket nul procent af omkostningerne uanset udfaldet.

»Det er ikke et område, hvor virksomheder kan undlade at bruge sagkyndige. Når det offentlige laver så komplicerede regelsæt på et område, så må de sikre, at det ikke er manglende penge, der gør, at man finder ud af, om Skat som myndighed overholder lovgivningen,« siger Peter Andersen, chefjurist i Håndværksrådet,

Den manglende omkostningsgodtgørelse er et stort problem for især mindre virksomheder, mener den skattepolitiske chef i Dansk Erhverv, Jacob Ravn:

»Selskaber kan have skattesager, hvor man selv føler at have ret, advokaten siger, man har ret, og så har man ikke råd til at føre en sag,« siger han.

Dansk Industri mener absolut også, at regeringen skal have løst problemet.

»Det er vigtigt, at der står nogen på den anden side, som er villig til at afprøve sagerne ved domstolene. Problemet er, at den manglende omkostningsgodtgørelse afholder nogle virksomheder fra at følge sagerne til dørs, fordi det ikke kan betale sig, selv om virksomheden regner med at vinde,« siger skattepolitisk chef hos DI Jacob Bræstrup.

Politikerne træder vande

På Christiansborg mener skatteordfører hos Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær, at det er et godt retsprincip, at den som vinder en given sag, ikke skal have udgifter ved den. Og det skal også gælde for virksomheder, når de har tvister med Skat.

»Vi mener, at omkostningsgodtgørelse skal genindføres. Virksomhederne får ikke dækket udgifterne, hvis de taber, men kun hvis de vinder. Og virksomhederne går kun videre med sagerne, hvis de tror, at de kan vinde,« siger Dennis Flydtkjær, der mener, at det ligeledes handler om at få genskabt tilliden til Skat.

Martin Lidegaard, skatteordfører for de Radikale, er enig i, at den manglende omkostningsgodtgørelse udgør et retssikkerhedsmæssigt problem.

»Omvendt kan det ikke være rigtigt, at alle kan få omkostningsgodtgørelse i alle sager. Det vil også påføre fællesskabet nogle omkostninger. Men det er værd at overveje at indføre omkostningsgodtgø-relse i principielle sager, hvor der på forhånd ikke er nogen retspraksis,« siger Martin Lidegaard.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser i en skriftlig kommentar, at han vil undersøge mulighederne for at ændre reglerne.