Skæv fordeling af pensionsopsparing

Opsparing. Danskernes pensionsindbetalinger er i 2006 større end nogensinde før, men fordelingen af betalinger er skæv. Det er nemlig kun en lille del af befolkningen, som for alvor sparrer op til pensionen.

Godt 100 milliarder kroner. Så mange penge valgte danskerne at bruge på pensionsindbetalinger i 2006. Et beløb der er større end nogensinde før.

Men alt er ikke fryd og gammen. For en ny analyse foretaget af ATP viser, at en meget stor del af befolkningen stort set ikke deltager i opsparingsfesten.

Deler man befolkningen op i to lige store dele, viser det sig, at den ene halvdel står for 13 procent af samtlige indbetalinger og den anden halvdel af befolkningen står for 87 procent af indbetalingerne.

Analysen bygger på en opgørelse af de samlede indbetalinger til pension for de 30-59-årige, i løbet af 2004.

Blandt den halvdel, der betaler mindst ind til pension, er den gennemsnitlige indbetaling på cirka 650 kroner om måneden. Anderledes ser det ud i den anden halvdel, hvor man – i gennemsnit – præsterer en opsparing på cirka 4.500 kroner om måneden.

Kvinderne er i øvrigt i overtal i gruppen med de små indbetalinger. Her er 55 ud af 100 kvinder.

et a-hold og et b-holdDer tegner sig et billede af to grupper, som kommer til at have meget forskellige liv den dag, de går på pension.

- Vi har hele tiden vidst, at der var nogle grupper i samfundet, der havde en lille pensionsopsparing, men at forskellene er så markante, det kommer bag på mig. Vi er blevet lullet i søvn i Danmark med den opfattelse, at vi har et rigtigt godt pensionssystem. Politikerne bliver nødt til at gøre noget ved dette problem, ellers risikerer vi, at vi får et a-hold og et b-hold blandt fremtidens pensionister, siger Jens Højgaard, der er økonom i Ældre Sagen.

Forskel på behovProfessor Michael Møller, Institut for Finansiering ved Handelshøjskolen i København, mener dog, at der et langt stykke ad vejen er gode grunde til disse skævheder i indbetalingen.

- Der vil altid være store forskelle. Det skyldes, at der altid vil være personer – som af den ene eller anden årsag ikke optræder i statistikken. Tag for eksempel de selvstændige, de har ikke så travlt med at spare op til pension. Du vil formodentlig finde mange af dem i den gruppe, som sparer mindst op. Det er ikke ensbetydende med, at de er dårligt stillede, når de går på pension, siger Michael Møller.

Analysen viser desuden, at en betydelig del af de erhvervsaktive er meget afhængige af den opsparing, de foretager i ATP. De, der betaler mindst ind til pension, lægger stort set ikke andre penge til side end dem, de ifølge loven skal spare op i ATP.