Skæbnetime for dansk pension

EU's domstol i Luxembourg vil tirsdag smide en bombe under det danske pensionssystem.

Danmark står nemlig til at blive dømt for at forskelsbehandle danske og udenlandske pensionskasser. Det vurderer professor Ole Bjørn, skatteekspert i revisionsfirmaet KPMG og tidligere formand for ligningsrådet.

Og en hård dom fra den såkaldte EF-Domstol kan vende op og ned på pensionsordningerne.

- Hvis Danmark bliver dømt i fuld udstrækning, så får det alvorlige konsekvenser. For systemet med beskatning af pensioner inkluderer jo betydelige beløb, siger Ole Bjørn, der selv er overbevist om, at Danmark bliver dømt.

Der står i dag 2200 milliarder kroner på danske pensionsopsparinger og venter på at blive beskattet ved udbetaling. I dag får man nemlig et skattefradrag, når man indbetaler på en pensionsordning - mod tilsvarende beskatning af pengene, når de udbetales. Den ordning gælder danske pensionskasser, men det vil embedsmænd i EU lave om på. Hvis det lykkes, må danske borgere fremover indbetale til pensionsordninger i udlandet med danske skattefradrag.

I dag foregår beskatningen af udbetalingerne automatisk, men det kan blive svært at holde øje med, hvis udbetalingerne foregår fra udenlandske pensionskasser.

Med andre ord kan man - hvis der ikke gribes ind - spare op med fradrag og samtidig minimere eller helt undgå beskatningen på udbetalingstidspunktet. Det har Kim Valentin, der er privatøkonomisk rådgiver og direktør i Finanshuset i Fredensborg, tidligere vurderet.

Ole Bjørn frygter, at fordelen ved at flytte til udlandet bliver stor.

- Det gælder om at få kapslet systemet således ind, at de skattemæssige hensyn ikke frister til at bosætte sig i udlandet i pensionistalderen. Og det er jo dét, der er kunstgrebet. For hvis beskatningen er væsentlig hårdere i Danmark end udlandet, så skaber man en fristelse til ikke at bo herhjemme, siger Ole Bjørn.

Han opfordrer til, at staten "redder, hvad reddes kan", når dommen falder tirsdag. Den kommer nemlig også til at berøre arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner og store dele af den øvrige samfundsøkonomi.

EU's generaladvokat er kommet med et forslag til en dom, som går imod Danmark. I fire ud af fem tilfælde følger domstolen indstillingen, men alligevel er skatteministeriet ikke så nervøs for udfaldet af dommen, siger pressechef Peter Høyer.

- Vi mener, vi har en god sag, og vi regner ikke med at tabe. Men det er lidt kompliceret, fordi generaladvokatens indstilling går direkte imod tidligere kendelser fra domstolen. Så det er lidt spændende, siger Peter Høyer.

Han erkender dog risikoen for at tabe, og derfor overvejer embedsmændene lige nu forskellige alternativer til det nuværende system. Ministeriet har blandt andet sat sig ind i, hvordan andre lande gør.

Noget skal laves om, hvis Danmark taber med et brag på tirsdag.

- Det er et spørgsmål, om vi kan opretholde et pensionssystem, som vi kender det i dag. Det er i hvert fald svært at forestille sig et system, hvor du giver fradrag i Danmark, og så må du spare op i udlandet, og så ser de danske skattemyndigheder ikke de penge igen, siger Peter Høyer.

/ritzau/