Silkeborg skal igen være kendt kurby

Silkeborg er kendt som "bilernes by". Men den er mere end det. Byen er også godt med, når de gælder IT-virksomheder, der udgør næsten fem pct. af de beskæftigede i den private sektor. Jyske Bank har hovedsæde i Silkeborg, hvor der også er mange håndværksfirmaer og jern- og metalvirksomheder. Til de store industrivirksomheder hører tekstilfirmaet Trevira Neckelmann med omkring 500 ansatte.

En pragtfuld natur med søer, skove og et kuperet terræn omgiver Silkeborg, der er kendt for sine små færger til Himmelbjerget.

I omkring 100 år - dog med periodevise afbrydelser - var Silkeborg Kurbad med til at gøre byen kendt som kurby. Det stoppede i 1983, men nu arbejder byen med at blive Sund by/Kurby igen med hvad, det må bringe af nye arbejdspladser. En læge er ansat som projektleder for Sund By/Kurby. Og der er mange bolde i luften. Visionen er intet mindre end at blive international trendsætter inden for motion, kostvejledning, fysioterapi, genoptræning m.m. Byens erhvervsprofil passer godt til en sundhedsprofil, idet der ikke længere er tung industri, der kan skade opfattelsen af en rekreativ by i grønne omgivelser.

- Målet er at få genskabt Silkeborg som kurby. Aktiviteter afledt heraf kan også foregå i de tre kommuner, der går sammen med Silkeborg. Vi forventer, at nogle af ideerne konkretiseres næste år, siger medlem af projektets styregruppe, direktør Finn Kjelstrøm, Ferskvandscentret.

Kurbadsaftener

Der tales om kurbadsaftener på hoteller og etablering af et investeringsfirma som finansiel partner for at realisere visionerne. Der er kontakt til den tyske koncern Monte Mare, der driver et bade- og sundhedscenter i Kaiserslautern. Sundhedsstyrelsen og Det nationale Center for Rygestop har vist deres interesse og været til møde i Silkeborg. Kontakter og møder med Silkeborg Sygehus og praktiserende læger indgår i projektet. Oprettelse af et sundhedsuniversitet og et sundhedshus er også på dagsordenen, fordi velvære og sundhedsindustrien ventes at vokse i de kommende år, og det har fået topprioritet i byens erhvervsudvikling af Silkeborg Byråd, erhvervsrådet for Silkeborg, Gjern og Them og byens erhvervs- og turistorganisationerne.

Det skal gøres attraktivet for virksomheder inden for et bredt felt af sundheds-branchen at etablere sig i Silkeborg. Der peges på, at det "grå guld" ikke vil acceptere smerte eller andet ubehag. De velbeslåede pensionister forventes at bruge væsentlige beløb på sundhed, som den offentlige sektor ikke kan levere på grund af besparelser og pres på sundhedssektoren.

Andet end lønVirksomhederne vil forsøge at fastholde veluddannede medarbejdere ved hjælp af andet end løn, og her kommer helbredscheck, forebyggende behandlinger og deslige ind i billedet. Nye skatteregler åbner for virksomheders fradrag af den slags, når der foreligger en lægehenvisning. Det ventes, at de nye regler skaber et privatfinansieret sundhedsbehov, som ikke tidligere har eksisteret. Der argumenteres med, at flere og flere virksomheder tegner sundhedsforsikringer, og når skaden opstår, skal forsikringsselskaberne sørge for, at den forsikrede bliver behandlet. I dag sendes forsikringstagerne i et vist omfang til udlandet, fordi der ikke er kapacitet herhjemme. Det ventes, at alle - d.v.s. medarbejdere, virksomheder og forsikringsselskaber - er interesseret i forebyggelse, og det kan skabe sundhedsjob i Silkeborg. Der peges på, at mange arbejdspladser indenfor velvære og sundhed er videntunge og forsvinder ikke til lavtlønslande.

I år åbnede Musik- og Teater Huset på den gamle papirfabriks grund i Silkeborg, og det giver gæster, som søger sundhed og velvære, mulighed for også at få kulturelle oplevelser med hjem.