Siemens vil ekspandere globalt

Den store værdi af Siemens’ medicodivision skal frem i lyset ved hjælp af en selvstændig børsnotering. Og en fusion med Alstom er på vej for togmateriel-divisionen. Siemens-aktien har upside-potentiale.

Foto: Felipe Trueba

Siemens har skævt regnskabsår med 30. september som statusdag, og derfor udsendes den tyske storkoncerns årsregnskab et kvartal før de fleste andres. Informationerne giver et tidligt indblik i udviklingen hos big business.

Siemens er interessant i kraft af sin størrelse med 372.000 medarbejdere og en placering i front rent teknologisk. Generelt er den enorme koncern veldrevet og styres stringent forretningsmæssigt ud fra en langsigtet strategi med fokus på elektroteknik.

Der er ikke plads til prestigeprojekter, men derimod hjerterum til at frembringe nye opfindelser, som kan blive patentbeskyttet. Man prøver at kaste ressourcer ind i nye påfund, ligesom man adopterer tankegangen fra tidens hurrabegreber.

I øjeblikket fokuseres derfor på bæredygtighed, klimaansvarlighed og bløde værdier omkring lokalt socialt ansvar i de lande, man opererer i.

Ledelsen er dog ikke offensiv, men indordner sig bare under det ydre pres. På produktsiden medfører ambitionerne risiko for fejlsatsninger ved opkøb eller stop for en ny teknologi pga. manglende kommercielt perspektiv. Siemens er primært aktiv i modne produkter og fungerer bedst under sådanne vilkår. Her kan man udnytte sin tekniske, industrielle og økonomiske styrke.

Støt vækst på nye markeder

Verdensøkonomien sætter sit tydelige aftryk på Siemens. USA har haft et mat år, mens Europa udviser fremgang. En vigtig dynamik er emerging markets’ konstant stigende betydning. De er nået op på at stå for 34 procent af omsætningen.

Her kan Siemens tilbyde sine anerkendte spidsprodukter inden for infrastruktur i form af kraftværker, højspændingsnet og elektri­ficerede jernbaner inklusiv metro og bybaner. Opgavernes store beløbsmæssige omfang indebærer i reglen også udsigt til mange års after sales service, men der er tale om meget langstrakte ordreforløb med projektudvikling fulgt af besværlige beslutninger i politisk styrede organer.

I relation til Danmark udgør vindmøller den mest omtalte aktivitet hos Siemens. Selskabet opkøbte nemlig i 2004 Bonus Energy A/S, som siden har haft en imponerende ekspansion. Sidste år gik Siemens Wind Power sammen med spanske Gamesa, og en gennemgribende integration er derfor sat i gang.

Stærk i asiatisk konkurrence

I den almindelige produktion af industrivarer er afsætningen mere jævn med fokus på kvalitet, fornyelse og effektivitet. I konkurrencen formår Siemens at klare sig godt i forhold til ekspansive selskaber fra Asien med Japan, Korea og Kina i spidsen.

Tidsfaktoren har dog betydning, idet Kina må påregnes at forbedre sin markedsposition markant de næste 10-20 år, mens Siemens vel må give efter. Håbet er, at fortsat vækst og krav til bæredygtighed (hvor kvalitet udgør en vigtig parameter) vil hjælpe den gamle mastodont.

Men hvis presset bliver for hårdt, forlader Siemens simpelthen branchen ved et frasalg. Det har allerede fundet sted for flere produkter: PCer, semiconductors, telesystemer, høre­apparater og hvidevarer. Ideen i udspaltningen af Osram (belysning) via en børsnotering var derimod uklar.

Fejlkøb i USA

Til gengæld opkøber Siemens teknologisk stærke selskaber med et formodet stort potentiale, hvis det passer ind i helheden eller anses for påkrævet for at sikre fremtiden i et aktivitetsområde. Her foretog Siemens en stor fejl ved købet af Dresser, USA, lige før olieprisen kollapsede i 2014. Det næste store opkøb har været Mentor Graphics, USA, som leverer teknik til fabrikation af semiconductors. Vækstmulighederne i denne branche er enorme og skal drives af udbredelsen af disse chips i maskiner og apparater, der så kan styres og kontrolleres via Internet of Things. Her satser Siemens også på at kunne være med i kapløbet om at tilbyde effektive opkoblings- og dataløsninger, hvor ønsket er at opnå en ledende position, før andre kommer med.

To store tiltag er på vej. For det første skal Siemens’ jernbanedivision fusioneres med franske Alstom. Denne højt profilerede aktivitet med hurtigtog har lav indtjening og store risici, men salgsmuligheder ude i verden må snart udmønte sig. Den anden og vigtigste forandring bliver børsnoteringen af Healthineers (udstyr og service til patientovervågning og screening). Aktiviteten bidrager med en fjerdedel af indtjeningen, idet overskudsgraden er på 18 pct. mod ti pct. for resten af koncernen. Siemens vil beholde aktiemajoriteten, men frasalget vil give en stor gevinst og fremover vil merværdien af datterselskabet kunne trække børskursen op.

Børsnoteringen har været på vej i over et år og forventes gennemført inden sommer.

Anbefaling: Køb

Afkastet på Siemens-aktien har det seneste år været lidt lavere end det tyske DAX-indeks, men nu er der håb om et boost ved at fremvise værdierne i den mest avancerede aktivitet. Aktien anses ellers som et spejl af DAX-indekset. Vi mener dog, at der i de næste år vil blive mulighed for overperformance. Og kombineret med udmærkede udsigter for DAX må konklusionen for Siemens blive langsigtet køb.