SF og Enhedslisten afviser toplederne - øget skat er nødvendig for valgløfter

De tre partier i rød blok, der skal danne grundlag for en Socialdemokratisk regering, er bestemt ikke enige om skattepolitikken. SF og Enhedslisten ser gerne, at skatten stiger for danskere med de højeste indkomster. Fra de Radikale lyder en lidt anden melding.

De tre partier i rød blok, der skal danne grundlag for en socialdemokratisk regering, er ikke helt enige om skattepolitikken. De Radikale er meget bekymrede for arbejdsudbuddet, hvis skatten på arbejde sættes op. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Der er tydeligvis ikke enighed om skattepolitikken blandt de tre partier i rød blok, der efter alt at dømme skal være med til at gøre formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, til statsminister. Står det til SF og Enhedslisten, kommer skatten til at stige for nogle danskere i den kommende valgperiode, når der skal bruges flere penge på velfærd.

Fra de Radikale lyder et lidt andet budskab. Meldingerne kommer på baggrund af, at 73 pct. af deltagerne i Berlingskes Toplederpanel mener, at det danske skattetryk er for højt.

Hos Enhedslisten er skatte- og finansordfører Rune Lund ikke enig med topcheferne i, at det danske skattetryk er for højt. Han påpeger, at det samlede skattetryk i Danmark faktisk er faldet de seneste år.

»Vi styrer ikke efter skattetrykket som sådan. Men vi kigger selvfølgelig på, hvilket finansieringsbehov vi har. Og vi kan se, at velfærden er blevet udsultet og underfinansieret,« siger Rune Lund og mener på den baggrund, at det er nødvendigt at skrue op for skatterne.

»Vi synes, det er vigtigt ikke bare at sætte skatterne op, men også at kigge på, hvor den skal sættes op henne. For os er det vigtigt, hvem der bliver beskattet, og der kigger vi specielt på kapital- og aktieindkomst, lønindkomst i den helt høje ende, stor arv og store formuer, som vi synes bliver beskattet for lavt,« siger Rune Lund.

Til gengæld ønsker Enhedslisten at mindske skatteregningen for dem med de laveste lønninger og for personer, der er på overførselsindkomst.

»For folk med en indkomst på op til 350.000 kroner om året før skat ønsker vi at hæve bundfradraget, og dermed lave en skattenedsættelse for folk med lave indkomster. Så der er både noget skatteomlægning i det, men der er også nogle helt nødvendige skattestigninger,« siger Rune Lund.

Investeringer i grøn omstilling

Hvilket grundlag, en sandsynligvis kommende socialdemokratisk regering rent faktisk kommer til at arbejde ud fra, er usikkert på nuværende tidspunkt. Socialdemokratiet skriver en i besked, at partiet ikke kan kommentere meldingen fra toplederne, men partiet gik til valg på at øge afkast og arveskatten.

Skatteordfører for de radikale Andreas Steenberg.

»Når det gælder skatten på arbejde, er det en rigtigt bekymring fra topledernes side, for der er mangel på arbejdskraft.«


Skatteordfører for SF Lisbeth Bech Poulsen påpeger, at de er gået til valg på at hæve skatten for nogle grupper. Det drejer sig om formueskatten og kapitalindkomsten.

»Man kan sige, at det, vi gerne vil gøre, og som folk har stemt på os for, er et løfte om investeringer i velfærd og grøn omstilling. Det skal vi bruge nogle penge på. Vi skal ikke kun følge det demografisk træk. Vi skal give mere til velfærd, end der er givet de sidste fire år. For at kunne leve op til de løfter, skal vi have nogle penge et sted fra,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

»Vi er åben over for ideer til, hvordan vi kan få indtægter til de her ting, som ikke øger uligheden,« siger Lisbeth Bech Poulsen, der i lighed med Enhedslisten gerne vil lette skatten i bunden, men det tror hun ikke, at der bliver råd til.

Hos de Radikale giver skatteordfører Andreas Steenberg toplederne delvis ret i deres bekymring for skattetrykket. Som det eneste parti i rød blok har de Radikale fokus på at få øget arbejdsudbuddet.

»Jeg mener ikke, at det er et generelt problem, at vi betaler for meget i skat. Jeg synes, at man skal dele det op i, hvilke skatter der er tale om. Når det gælder skatten på arbejde, er det en rigtig bekymring fra topledernes side, for der er mangel på arbejdskraft. Her vil det være skadeligt, hvis indkomstskatterne stiger. Men vi vil gerne være med til at lave en reform, hvor vi sætter skatter ned på nogle områder og hæver dem på andre,« siger Andreas Steenberg.

»Det kan være, at man skal sætte skatten på boliger op for at sætte skatten på arbejde ned,« siger Andreas Steenberg.