Servicesektoren skal geares til eksport

Den danske servicesektor skal geares til eksport. Både IT-firmaer, revisorer, konsulentvirksomheder og detailhandelen skal i

højere grad til at vende næsen mod fremmede himmelstrøg. Ellers risikerer de at blive rendt over ende på

hjemmemarkedet.


Budskabet kommer fra Dansk Handel og Service, der i forbindelse med "Vidensamfundets dag" i morgen

præsenterer en større rapport ved navn "Vejen til vækst".


Den er et svar på regeringens handlingsplan

om samme emne. Og DHS lægger ikke skjul på, at internationaliseringen af servicesektoren kører i højeste

tempo.


De store udenlandske konsulentfirmaer er forlængst trængt ind på det danske marked, og det stiller

krav til de danske virksomheder om at udvide deres marked, hvis de ikke vil sakke agterud.


- Der er en tendens til, at servicevirksomhederne

udelukkende fokuserer på hjemmemarkedet. Det er en blanding af tradition og en tro på, at deres produkter ikke er eksportegnede,

siger udviklingskonsulent i DHS, Anna Porse Nielsen, der fremhæver, at den opfattelse er forkert. Hun henviser blandt andet

til en rapport fra Danmarks Eksportråd, hvori det slås fast, at de små og mellemstore virksomheder i den danske

servicesektor har et eksportpotentiale på syv mia. kr.


- Med blot en smule tilretning af servicesektorens produkter, kan

de sagtens blive en eksportvare. Det er vi nødt til, hvis vi ikke skal blive hægtet af. International set er vi allerede

faldet ned på en 20. plads, hvad serviceeksporten angår. Så vi er tvunget til at blive mere konkurrencedygtige,

siger Anna Porse Nielsen.


Men hun er ikke i tvivl om, at det bliver et langt og sejt træk, hvis hele potentialet skal udnyttes.

En række vanskelige barrierer skal først overvindes, inden der for alvor kan komme gang i eksporten.

Mindre

sårbar

Anna Porse Nielsen mener derfor, at det bliver afgørende at sætte ind på to områder.


l Virksomhederne

skal motiveres og have flere internationale ambitioner. De mangler globalt udsyn, og medarbejderne skal efteruddannes, så de bliver

bedre til at mestre forskellige fremmedsprog.


l Danmarks Eksportråd skal i langt højere grad rette deres indsats

mod servicesektoren. Eksporten af serviceydelser er meget forskellig fra andre produkter, og det skal Eksportrådet være

mere opmærksomme på.


Vikarbureauet Activcare er en af de virksomheder, der allerede er i fuld gang på de udenlandske

markeder.


Selskabet beskæftiger 50 personer i Danmark og har kontakt til 5.000 vikarer i udlandet. Omsætningen er

på 200 mio. kr. om året, og kunderne er sygehussektoren i de enkelte lande.


- Vi har en årlig vækst på

omkring 30 pct., og har været nødt til at gå ud på eksportmarkederne for at holde den vækst. Det er

begrænset, hvor mange steder i Danmark, vi kan vokse, siger adm. direktør og sygeplejerske i Activcare, Susanne Norup.


Samtidig

er eksporten vigtigt for selskabet, da det derved bliver mindre sårbar.


- Vi har reelt set kun en kunde i hvert land, og

det er den offentlige sektor. Så vi er meget følsomme over for ændringer i de offentlige sektorers prioriteringer.
- Derfor prøver vi, at sprede vores forretninger til så mange markeder som muligt, siger Susanne Norup.