Seniorer ånder lettet op

Samtlige netværk var ved at løbe tør for penge, fordi statens midlertidige udgiftsstop også ramte dem. Flere

havde end ikke til januar-huslejen.


Nu er der imidlertid kommet en midlertidig bevilling til det første kvatal, og det

sikrer netværkernes videreførelse. De mange seniornetværk har været omfattet af et flerårigt satspuljeforlig

rækkende frem til 2004. Ifølge forliget skal der afsættes 6,5 mio. kr. til netværkerne i år, og seniorerne

venter, at den resterende del af bevillingen er at finde på finanslovsforslaget, som fremlægges tirsdag.


- Vi er

meget glade og lettede over at have fået pengene. Det giver tryghed. Ikke mindst glæder det os, at vi nu har fået

bekræftet, at partierne står ved deres satspuljeforlig, siger netværkskoordinator Flemming Præstegaard, Senior

Erhverv Viborg.


Netværket i Viborg har haft stor succes med at skaffe seniorer i job.


I et brev fra beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen beklages det, at udgiftsstoppet har givet anledning til bekymring.


Han har ekstraordinært søgt

Finansministeriets tilslutning til ekstraordinært at afholde udgifter til netværkerne, og det er den bevilling, der altså

nu er gået igennem.