Selvstændiges pensionskonti bugner

Landets mange tusinde selvstændige er for alvor ved at få gang i deres opsparing til pension. Det er regeringens nye og forbedrede regler for selvstændiges pensionsopsparing, der ser ud til at få succes.

Sådan lyder meldingen fra nogle de største aktører på det danske pensionsmarked for selvstændige. Det drejer sig om Nordea, Topdanmark, Danske Bank og Pension for Selvstændige.

De nye regler går ud på, at selvstændige, der har en personligt ejet virksomhed, kan indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionskonto og få fuldt fradrag for hele beløbet. Indbetalingen kan vel at mærke ske uden tidligere tiders snærende bindinger, hvor de selvstændige skulle binde sig til en aftale om at indskyde det samme beløb hvert år i ti år.

- De nye regler opfylder et reelt behov. Det startede med flere henvendelser først på måneden, og nu går det rigtigt stærkt. De selvstændige er ved at få lavet deres regnskaber og har fået talt med deres revisor. Derfor er de også begyndt at tænke på at få et fradrag i forbindelse med deres pension, siger forsikrings- og pensionschef hos Pension for Selvstændige, Hans Klokker.

Han fremhæver, at Pension for Selvstændige indtil nu har fået indbetaler for 15 mio. kr.

Ingen af de øvrige selskaber laver en særskilt opgørelse for indbetalingerne fra selvstændige, men de kan alle melde om en ganske pæn interesse.

- Generelt går rigtig godt med indbetalingerne til pension. Vi regner med en stigning på 15 pct. i forhold til sidste år. Et slag på tasken vil være, at to til fem pct. kommer fra de selvstændige. Men vi har kun set begyndelsen og regner med den helt store udvikling til næste år, siger Thune Søndergård.

Mens afdelingsdirektør i Danske Bank Henrik Linde fremhæver, at fordelene ved opsparing til pension ikke kun knytter sig til det umiddelbare fradrag på selvangivelsen.

- Pensionsopsparingen bliver beskattet med 15 pct. af det løbende afkast på aktier og obligationer. Det er ofte bedre at spare op af frie midler og derved afkastet beskattet som kapitalindkomst, siger Henrik Linde.

Tungen lige i munden

Den store interesse for de nye pensionsregler bekræftes af revisorerne. Men skattekonsulent hos Foreningen Registrerede Revisorer, FRR, Jørgen Frausing påpeger, at de nye regler samtidig har givet anledning til mange spørgsmål.

- Det er godt, at de nye regler er kommet, men problemet er, at de ikke er lige lette at tolke. Når snakken falder på pensionsbekatningsloven, skal man helt klart holde tungen lige i munden, siger Jørgen Frausing.

Han fremhæver, at selvstændige som fortsat driver deres virksomhed har tre forskellige muligheder for at få fradrag ved indbetaling til en pensionsordning. Udgangspunktet er et indskud på eksempelvis 100.000 kr.

¤ Udgangspunktet for et sådant indskud er, at man skal trække en tiende del af indskuddet fra hvert år i ti år. Det vil sige10.000 kr. hvert år.

¤ Man kan dog få et endnu større fradrag det første år ved at bruge det såkaldte opfyldningsfradrag, hvor man kan få et fradrag på selvangivelsen på 40.100 kr. Hele det nævnte indskud vil derved være trukket fra i løbet af tre år.

¤ Alternativt kan modellen med op til 30 pct. af virksomhedens overskud bruges. I nævnte tilfælde vil det kræve et overskud på eksempelvis 350.000 kr., hvis hele overskuddet skal kunne trækkes fra i år.

Jørgen Frausing fremhæver, at det kun er en af de tre fradrag, som kan bruges. Det betyder, at virksomheden skal have et plus på bundlinien på mindst 134.000 kr. for at det bedst kan betale sig at bruge modellen med at fratrække 30 pct. af virksomhedens overskud. Hvis overskuddet er under de 134.000 kr. vil opfyldningsfradaget give det største fradrag på selvangivelsen for i år.

Jørgen Frausing understreger desuden, at hvis den selvstændige allerede har lavet en aftale om at indbetale til en pensionsordning efter de gamle regler med det samme indskud over ti år, så vil den pensionsaftale ikke indgå i ovenstående regnestykke.